Tag Archives: Thế Giới Muôn Màu

Cái ta – con người: cõi dương thế bao la sầu

Hầu hết các tôn giáo đều cho rằng có một đấng tối cao hay Thượng đế bằng các danh xưng: Chúa Trời, Thánh Allah, Brahma, v.v… đã sáng tạo nên vũ trụ và các loài, trong đó có loài người. Trong khi Phật giáo nói: “Tất cả các pháp đều vô ngã.” Vô ngã là […]

Ngắn ngủi một cuộc đời

Khi một người ra đi vĩnh viễn tức là bạn sẽ không còn cơ hội gặp lại người ấy nữa. Thật là lạ, sao con người ta có thể chấp nhận đuợc chuyện một người đang hiện diện bên cạnh ta, đang nói nói cười vậy mà chỉ những tiếng đồng hồ sau, người đã […]

Nhận diện cái chết và hạnh phúc

Khi được sinh ra, có mặt trên thế gian này là chúng ta bị “lôi kéo” và “bắt buộc” một hành trình tìm kiếm, vậy ta tìm kiếm điều gì? Ta tìm kiếm kiến thức, tiền tài, vật chất, hạnh phúc… Chúng ta nghĩ rằng những điều đó sẽ đem lại cho ta sự lợi […]

Vô thường con đường dẫn đến giải thoát

Tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Đây chính là lời dạy của đức Phật và được Ngài lập lại nhiều lần. Lời dạy này cũng là một trong những lời di huấn cuối cùng của Ngài. Tất cả mọi pháp hữu vi, dĩ nhiên bất cứ vật gì rằng không thể phân […]

Chìu lòng con người

Để chìu lòng con người quả thật khó vô cùng. Trước khi lấy vợ lấy chồng, người ta đã phải lặn lội tìm kiếm trong vô số bao nhiêu cô cậu trên thế gian cho ý hợp tâm đầu, đã trải qua đủ mọi thứ lễ nghi: nào là chạm ngõ, nào là đính hôn […]

Đức tính khiêm hạ

Tâm kiêu mạn còn sinh ra một khát vọng ghê gớm hơn, chính là tham vọng quyền lực. Đây cũng là một bản năng rất sâu kín của con người, rất nguy hiểm. Sở dĩ người ta muốn có quyền lực bởi vì quyền lực cho người ta được quyền quyết định số phận của […]

Nhân học triết học hiện đại với vấn đề tồn tại người

Triết học thế kỷ XX đã trôi qua dưới khẩu hiệu “sự phồn vinh của nhân học”. Những biến đổi trong cách tiếp cận nghiên cứu con người đã gắn liền với sự hình thành nhân học triết học. Con người trở thành trung tâm của vũ trụ, là chiếc chìa khoá để mở ra […]

Giác ngộ và Giải thoát

Vô minh đi đôi với ràng buộc và khổ đau, giác ngộ đi đôi với tự tại và hạnh phúc. Giác ngộ trước hết nó thuộc về tri thức nhưng vượt khỏi tri thức hiểu biết thông thường. Cái tri thức thông thường mang cả hai mặt về hiểu biết để thông thái và hiểu […]

Yêu thương kiếp người

Xin cảm ơn cái mũi yêu thương này, chính vì cái mũi này tôi có thể nhận biết được hương vị và giá trị của cuộc sống … Chúng ta sẽ thực tập không tiếp nhận những hương vị làm đau khổ cho tôi, cho bạn và tất cả mọi người. Xin nguyện hãy dùng […]

Vấn Đề Bản Tính Con Người

Trên vài thập kỷ qua, quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma về bản tính từ bi tiềm ẩn của con người dường như tiến bộ rất chậm tại Phương Tây, mặc dù đã có sự tranh đấu. Khái niệm về cách ứng xử của con người chủ yếu là ích kỷ, cơ bản […]

0853989686
Liên hệ