Category Archives: Ý nghĩa các sao trong Tử Vi

Vị thần nào "cai quản năm 2013"?

      Quý Tị Thái tuế đại tướng quân Tư Đơn             Theo tín ngưỡng dân gian, mỗi năm có một vị thần minh cai quản, chăm sóc mọi sự việc của trần gian. Vị thần cai trị năm đó được gọi là Thái Tuế, ghi nhận hết những việc tốt xấu của mọi người. […]

Phá quân tinh

TỔNG LUẬN       Phá quân là sao thứ bảy của Bắc Đẩu, thuộc dương Thủy. Trong Đẩu Số, sao Phá quân là “tướng tiên phong”, cho nên chủ về “xung phong”, mà không chủ về “lui lại phòng thủ”. Phàm người có Phá quân thủ mệnh, chỉ có thể “công” mà không thể “thủ”, hơn […]

Thất sát tinh

KHÂM THIÊN GIÁM        Sao Thất sát miếu ở Sửu, Mùi, Dần, Thân, Thìn, Tuất, hãm ở Mão, Dậu.        Thất sát là sao thứ sáu của Nam Đẩu, thuộc âm Kim, hóa khí làm “quyền”, cũng là tướng tinh bên cạnh hoàng đế, chủ về “túc sát” (nghiêm và có sát khí), cuộc đời […]

Sao Phá quân – Bí cấp

      KHÂM THIÊN GIÁM       Phá quân là sao thứ bảy của Bắc Đẩu, ngũ hành thuộc âm thủy, hóa khí là “hao“.              Phá quân miếu ở ba cung Tý, Ngọ, Mùi, hãm ở ba cung Dần, Thân, Dậu.              Trong Đẩu Số, sao Phá quân là sao tiên phong, […]

Sao Âm sát – Tạp diệu

      Khẩu quyết an sao Âm sát       Dần Tý Tuất       Thân Ngọ Thìn       Phân lục nguyệt       Âm sát lâm        Đây là an theo tháng sinh, dựa vào thứ tự: “Dần – Tý – Tuất – Thân – Ngọ – Thìn” […]

Sao Thiên diêu

      Toàn thư       Sao Thiên diêu thuộc âm thủy, hóa khí là phá hao, chủ về đào hoa, phong lưu.       Sao Thiên diêu tọa mệnh, chủ đa nghi, sợ cô đơn, tư tưởng, sớm trưởng thành, tình cảm phong phú, đa tài đa nghệ, rất chú trọng quan tâm đến hình thức bên […]

Sao Thiên hình

      Tử Vi Đẩu Số toàn thư        Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Thiên hình thuộc dương hỏa, hóa khí là cô khắc, chủ về hình thương, kiện tụng, cô độc. Sao Thiên hình nhập miếu sẽ trở thành thần Thiên hỷ, có tài cán quyền uy, chưởng quản binh […]

Sao Cự môn – Lục Bân Triệu

            Sao Cự môn trong thuyết Ngũ hành vừa thuộc âm thổ, vừa thuộc âm kim, đây là Thổ yên tĩnh chôn Kim, cho nên hóa khí là “ám tinh” (sao u ám). Ở trên trời thuộc chòm sao Bắc Đẩu, ở trong mệnh bàn chủ về lời qua tiếng lại, tranh chấp ra […]

Kình dương Đà la hợp luận

      擎羊 – Kình Dương        擎羊又名”夭寿煞”,属金,北斗浮星,化气为刑。擎羊为四煞之一,乃一凶星,在子午卯酉落陷,辰戌丑未入庙。守身命,性粗行暴,机谋狡诈,好勇斗狠,视亲 为疏,翻恩为怨。入庙,性刚果决,主权贵。居子午卯酉陷地,则作祸兴殃,刑克极甚。擎羊入命,身高形壮,破相,头面四肢带伤,入庙肥胖,落陷破相甚重,或 眼瞎,或面部有疤痕、斑痘。擎羊入命者,主横成横破,大多欠缺诚,其性贪鄙虚偽,机关算尽,恩将仇报,性急躁,胆大包天,好惹事非,易与亲朋好友起冲突, 鋌而走险,反抗心强,并有犯罪倾向。女命入庙加吉权贵,仍是美中不足,陷地伤夫克子,孤刑,破相下淫。        Kình Dương còn có tên là “yểu thọ sát”, thuộc kim, Bắc Đẩu phù sao, hóa khí là Hình. Kình Dương là một trong tứ sát (Kình, Đà, Hỏa, Linh), cũng là một hung tinh. Tại Tý Ngọ Mão Dậu hãm địa, Thìn Tuất […]

Tham lang tinh – Toàn thư

      Thuộc tính ngũ hành của sao Tham lang là dương mộc (khí – bên ngoài), là âm thủy (thể – bên trong), là ngôi sao thứ nhất trong chòm Bắc Đẩu. Hóa khí là đào hoa, chủ về họa phúc, dục vọng.        Trong lá số, sao Tham lang và sao Thất sát, Phá […]

0853989686
Liên hệ