Category Archives: trình đồng

Tác động của gia tiên đến mở phủ, trình đồng

     Lời ban biên tập:  Chúng tôi xin lược trích và biên tập bài viết” Mối quan hệ giữa gia tiên với Đạo Mẫu” của đồng thầy Thầy Trần – Một người con của mẫu, luôn tâm huyết với sự chấn hưng của đạo – để các bạn tham khảo. Bài viết không quảng […]

Hầu Đồng: Loạn mở phủ, trình đồng

      Lời ban biên tập: Chúng tôi xin đăng bài viết “Loạn mở phủ, hầu đồng” của Trinh Nguyên và Văn Đông đăng trên báo Thanh Niên về tình trạng hầu đồng hiện nay, sau khi Đạo Mẫu được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại để […]

0853989686
Liên hệ