Category Archives: luận đoán số Tử Vi

Ý nghĩa trong lá số tử vi – cách giải

Ý nghĩa trong lá số tử vi – cách giải 1. Quan sát và phân tích bố cục của các cung và các sao+ Thế đứng của các chính tinh: Sao nào đi với sao nào để thành cặp, vị trí của các cặp sao Âm Dương, Tử Phủ, Thất Sát, sao chủ mệnh. Miếu […]

Hướng dẫn cách luận đoán số Tử Vi

Hướng dẫn cách luận đoán số Tử Vi Muốn lập thành một lá số Tử Vi cần phải hội đủ 4 yếu tố là Năm-Tháng-Ngày-Giờ sinh theo Âm Lịch. Cách lập thành lá số Tử Vi nói chung có nguyên tắc chỉ dẩn khá rỏ ràng, nhưng về phương cách giải đoán thì còn phải […]

Nguyên Lý Luận Giải Lá Số

Nguyên Lý Luận Giải Lá Số  Trước tiên ta hãy tìm hiểu những đặc tính cơ bản của môn tử vi. Môn tử vi chắc chắn có nền tảng là thuyết âm dương , ngũ hành, lịch pháp và đặc biệt là Thần sát. Theo tôi Thần sát không phải là những hành tinh đang […]

Luận cung Tài bạch (phần 1)

Luận cung Tài bạch (phần 1) Tiền bạc (tài bạch) là tư liệu để nuôi sống, nhất là trong xã hội thương nghiệp, địa vị xã hội của một người đầu như do tiền bạc quyết định, vì vậy việc luận đoán tiền bạc có hay không, và chủ yếu làm nghề nghiệp gì để […]

Luận về Mệnh Vô Chính Diệu

Luận về Mệnh Vô Chính Diệu Khoa Tử Vi Đẩu Số đặt căn bản trên 118 vì sao gồm chính tinh và phụ tinh. Những sao này được phân bố trên 12 cung của một lá số theo các quy tắc đã định dựa vào ngày, tháng, năm và giờ sinh của mỗi người. Chính […]

0853989686
Liên hệ