Category Archives: luận 12 cung

Thiên cơ tọa thủ cung Mệnh – Vương Đình Chi

      1)- Thiên Cơ độc tọa ở hai cung Tý hoặc Ngọ         Thiên cơ độc tọa ở hai cung Tý hoặc Ngọ là nhập miếu, là cung vị có thể phát huy đặc tính của nó một cách cao nhất. Do xung chiếu với Cự môn ở đối cung, chỉ cần […]

Phân loại tinh hệ theo nhóm bệnh – Vương Đình Chi

Phân loại tinh hệ theo nhóm bệnh – Vương Đình Chi Sách liệt kê theo nhóm Bệnh, sau đó kể ra các tinh hệ có thể xảy ra những bệnh tật này. Hễ tinh hệ này ở cung Mệnh, cung Tai Ách (có lúc bệnh thuộc hệ thần kinh và bệnh mãn tính ứng nghiệm […]

Bí quyết đoán mệnh của Vương Đình Chi

Bí quyết đoán mệnh của Vương Đình Chi  Vương Đình Chi phái Trung Châu có phong cách đoán mệnh khá đặc biệt, thường căn cứ vào tinh thần của mệnh tạo (cung Phúc đức), đạo “xu cát tị hung”, và nhấn mạnh sự quan trọng của nỗ lực Hậu thiên, để đưa ra lời giải. […]

0853989686
Liên hệ