Category Archives: kiến thức đạo mẫu

Phương pháp xác định căn đồng: Tìm Thánh Bản mệnh theo tuổi

Phương pháp xác định căn đồng: Tìm Thánh Bản mệnh theo tuổi   Đây cũng chỉ là một biện pháp để xem xét nhưng đa phần cần có sự trợ giúp của Quan thầy. Nhưng chẳng may sinh vào thời đạo đức suy đồi, thầy bà dở dang thì phương pháp này có thể tạm […]

Phương pháp xác định căn đồng: Tìm Thánh Bản mệnh theo tuổi

Phương pháp xác định căn đồng: Tìm Thánh Bản mệnh theo tuổi   Đây cũng chỉ là một biện pháp để xem xét nhưng đa phần cần có sự trợ giúp của Quan thầy. Nhưng chẳng may sinh vào thời đạo đức suy đồi, thầy bà dở dang thì phương pháp này có thể tạm […]

Phương pháp xác định căn đồng: Tìm Thánh bản mệnh theo ngày tháng Thánh tiệc, Thánh đản, Thánh kỵ của chư vị Tiên Thánh

Phương pháp xác định căn đồng: Tìm Thánh bản mệnh theo ngày tháng Thánh tiệc, Thánh đản, Thánh kỵ của chư vị Tiên Thánh Người theo đạo sẽ lựa chọn cho mình Thánh Bản mệnh dựa vào ngày sinh hoá, tiệc lễ của chư vị Thánh giá. Dựa trên cơ sở rằng, sinh vào tháng, […]

Phương pháp xác định căn đồng: Tìm Thánh bản mệnh theo ngày tháng Thánh tiệc, Thánh đản, Thánh kỵ của chư vị Tiên Thánh

Phương pháp xác định căn đồng: Tìm Thánh bản mệnh theo ngày tháng Thánh tiệc, Thánh đản, Thánh kỵ của chư vị Tiên Thánh Người theo đạo sẽ lựa chọn cho mình Thánh Bản mệnh dựa vào ngày sinh hoá, tiệc lễ của chư vị Thánh giá. Dựa trên cơ sở rằng, sinh vào tháng, […]

CĂN ĐỒNG VÀ CÁC BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI CÓ CĂN ĐỒNG

Căn đồng và biểu hiện người có căn đồng CĂN ĐỒNG VÀ CÁC BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI CÓ CĂN ĐỒNG   I.Căn đồng (căn số, căn quả…) là gì? Căn đồng là một trong những hiện tượng được nhiều người chú ý tới, nhưng không phải ai cũng có hiểu biết về bản thân thuật […]

Tìm Thánh Bản mệnh dựa trên sở nguyện phổ độ của bản thân

Tìm Thánh Bản mệnh dựa trên sở nguyện phổ độ của bản thân Người theo đạo cần phải biết uy lực của vị Thánh Bản mệnh thiên về lĩnh vực nào rồi từ đó tuỳ vào nhu cầu chính đáng của bản thân lựa chọn Thánh Bản mệnh cho riêng mình để có thể thâu […]

Tìm Thánh Bản mệnh dựa trên sở nguyện phổ độ của bản thân

Tìm Thánh Bản mệnh dựa trên sở nguyện phổ độ của bản thân Người theo đạo cần phải biết uy lực của vị Thánh Bản mệnh thiên về lĩnh vực nào rồi từ đó tuỳ vào nhu cầu chính đáng của bản thân lựa chọn Thánh Bản mệnh cho riêng mình để có thể thâu […]

CĂN ĐỒNG VÀ CÁC BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI CÓ CĂN ĐỒNG

Căn đồng và biểu hiện người có căn đồng CĂN ĐỒNG VÀ CÁC BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI CÓ CĂN ĐỒNG   I.Căn đồng (căn số, căn quả…) là gì? Căn đồng là một trong những hiện tượng được nhiều người chú ý tới, nhưng không phải ai cũng có hiểu biết về bản thân thuật […]

Thánh bản mệnh và ba nguyên tắc Thánh đạo

Thánh bản mệnh và ba nguyên tắc Thánh đạo   THÁNH BẢN MỆNH VÀ BA NGUYÊN TẮC THÁNH ĐẠO   I/ Thánh Bản mệnh: Thánh Bản mệnh là vị thần đứng đầu dẫn dắt người tu đạo đi đến với bản thể Mẹ – Đấng Tối cao trong đạo Mẫu Việt Nam nói chung và […]

Thánh bản mệnh và ba nguyên tắc Thánh đạo

Thánh bản mệnh và ba nguyên tắc Thánh đạo   THÁNH BẢN MỆNH VÀ BA NGUYÊN TẮC THÁNH ĐẠO   I/ Thánh Bản mệnh: Thánh Bản mệnh là vị thần đứng đầu dẫn dắt người tu đạo đi đến với bản thể Mẹ – Đấng Tối cao trong đạo Mẫu Việt Nam nói chung và […]

0853989686
Liên hệ