Category Archives: Bài khấn lễ cho gia đình hiếm muộn con

Bài khấn lễ cầu tự cho gia đình hiếm muộn con

     Hiện nay, rất nhiều gia đình, nhất là các vợ, chồng trẻ có biểu hiện hiếm muộn. Bài viết này hy vọng sẽ giúp cho các gia đình tự làm lễ cầu tự khi bị hiếm muộn. Đây là một phương pháp rất linh nghiệm, không tốn kém, dễ làm.

0853989686
Liên hệ