tổng hợpXem tuổi xông nhà xông đất năm 2021

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 hợp tuổi Nhâm Tý 1972 nam nữ mệnh

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 hợp tuổi Nhâm Tý 1972 nam nữ mệnh

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 hợp tuổi Nhâm Tý 1972 nam nữ mệnh

bài viết gần đây

Xông đất, xông nhà là vấn đề quan trọng mà mọi người ai cũng rất chú trọng. Xông đất được hiểu chính là thời điểm chuyển giao của năm cũ và năm mới vào mùng 1 tết. Tại thời điểm này nếu gia chủ chọn được người đến xông đất hợp tuổi sẽ mang đến nhiều điều may mắn tốt đẹp.

Xông nhà, xông đất đầu năm là một việc vô cùng quan trọng khi bước sang năm mới 2021 Tân Sửu. Nhằm giúp bạn biết được tuổi nào tốt, tuổi nào xấu để bạn lựa chọn tuổi xông nhà cho tuổi bạn trong năm mới 2021 này. Chúng tôi xin đưa ra danh sách các tuổi tốt xông nhà, xông đất năm 2021 Tân Sửu hợp tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972.

1. Danh sách tuổi hợp xông nhà, xông đất năm 2021 hợp tuổi Nhâm Tý 1972

Người đầu tiên đến xông nhà vào thời khắc chuyển giao sang năm mới là người quyết định đến tài lộc, sức khỏe và sự may mắn cho gia chủ. Theo cách lựa chọn mời người đến xông nhà ở dưới đây sẽ là danh sách chi tiết các tuổi tốt nhất đến xông đất đầu năm 2021 cho gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972. Những người được lựa chọn là người hợp với tuổi gia chủ và năm xông nhà 2021 theo Thiên canĐịa chi, Ngũ hành,… Dưới đây là kết quả các tuổi tốt nhất để gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 mời đến xông nhà năm 2021 Tân Sửu.

1.1. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 cho Nam tuổi Nhâm Tý

 

Tuổi chủ nhà Năm mới Tân Sửu 2021
Năm : Nhâm Tí [壬子]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Khảm
Năm : Tân Sửu [辛丑]
Ngũ hành : Bích Thượng Thổ
Niên Mệnh Năm : Kim (Nam) – Hoả (Nữ)
Cung : Nam: Cung Càn – Nữ: Cung Ly
Năm sinh bạn -> Và Tuổi hợp Năm 2021 Tân Sửu <–> Tuổi hợp Đánh giá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1934 [Giáp Tuất]
Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Giáp  =>  Bình
 – Tuất  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1934 [Giáp Tuất]
Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Giáp  =>  Bình
Sửu – Tuất  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1935 [Ất Hợi]
Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Ất  =>  Bình
 – Hợi  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1935 [Ất Hợi]
Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Ất  =>  Tương phá
Sửu – Hợi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1937 [Đinh Sửu]
Mộc – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp
 – Sửu  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1937 [Đinh Sửu]
Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Sửu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1944 [Giáp Thân]
Mộc – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Giáp  =>  Bình
 – Thân  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1944 [Giáp Thân]
Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Giáp  =>  Bình
Sửu – Thân  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]
Mộc – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Kỷ  =>  Bình
 – Sửu  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]
Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Kỷ  =>  Bình
Sửu – Sửu  =>  Bình
Tốt
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1952 [Nhâm Thìn]
Mộc – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Nhâm  =>  Bình
 – Thìn  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1952 [Nhâm Thìn]
Thổ – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Nhâm  =>  Bình
Sửu – Thìn  =>  Lục phá
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]
Mộc – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Qúy  =>  Bình
 – Tỵ  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]
Thổ – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Qúy  =>  Bình
Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1956 [Bính Thân]
Mộc – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Bính  =>  Tương phá
 – Thân  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1956 [Bính Thân]
Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Bính  =>  Tương hợp
Sửu – Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1957 [Đinh Dậu]
Mộc – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp
 – Dậu  =>  Lục phá
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1957 [Đinh Dậu]
Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Dậu  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1964 [Giáp Thìn]
Mộc – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Giáp  =>  Bình
 – Thìn  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1964 [Giáp Thìn]
Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Giáp  =>  Bình
Sửu – Thìn  =>  Lục phá
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1965 [Ất Tỵ]
Mộc – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Ất  =>  Bình
 – Tỵ  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1965 [Ất Tỵ]
Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Ất  =>  Tương phá
Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]
Mộc – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp
 – Mùi  =>  Lục hại
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]
Thổ – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Mùi  =>  Lục xung
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1973 [Qúy Sửu]
Mộc – Tang Đố Mộc   =>  Bình
Nhâm – Qúy  =>  Bình
 – Sửu  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1973 [Qúy Sửu]
Thổ – Tang Đố Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Qúy  =>  Bình
Sửu – Sửu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]
Mộc – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Giáp  =>  Bình
 – Dần  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]
Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Giáp  =>  Bình
Sửu – Dần  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1980 [Canh Thân]
Mộc – Thạch Lựu Mộc   =>  Bình
Nhâm – Canh  =>  Bình
 – Thân  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1980 [Canh Thân]
Thổ – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Canh  =>  Bình
Sửu – Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Mộc – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Nhâm  =>  Bình
 – Tuất  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Nhâm  =>  Bình
Sửu – Tuất  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]
Mộc – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Qúy  =>  Bình
 – Hợi  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]
Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Qúy  =>  Bình
Sửu – Hợi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1987 [Đinh Mão]
Mộc – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp
 – Mão  =>  Tam hình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1987 [Đinh Mão]
Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Mão  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]
Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Giáp  =>  Bình
 – Tuất  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]
Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Giáp  =>  Bình
Sửu – Tuất  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]
Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Ất  =>  Bình
 – Hợi  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]
Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Ất  =>  Tương phá
Sửu – Hợi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1997 [Đinh Sửu]
Mộc – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp
 – Sửu  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1997 [Đinh Sửu]
Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Sửu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]
Mộc – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Giáp  =>  Bình
 – Thân  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]
Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Giáp  =>  Bình
Sửu – Thân  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]
Mộc – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Kỷ  =>  Bình
 – Sửu  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]
Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Kỷ  =>  Bình
Sửu – Sửu  =>  Bình
Tốt

 

1.2. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 cho Nữ tuổi Nhâm Tý

 

Tuổi chủ nhà Năm mới Tân Sửu 2021
Năm : Nhâm Tí [壬子]
Mệnh : Tang Đố Mộc
Cung : Cấn
Năm : Tân Sửu [辛丑]
Ngũ hành : Bích Thượng Thổ
Niên Mệnh Năm : Kim (Nam) – Hoả (Nữ)
Cung : Nam: Cung Càn – Nữ: Cung Ly
Năm sinh bạn -> Và Tuổi hợp Năm 2021 Tân Sửu <–> Tuổi hợp Đánh giá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1934 [Giáp Tuất]
Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Giáp  =>  Bình
 – Tuất  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1934 [Giáp Tuất]
Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Giáp  =>  Bình
Sửu – Tuất  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1935 [Ất Hợi]
Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Ất  =>  Bình
 – Hợi  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1935 [Ất Hợi]
Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Ất  =>  Tương phá
Sửu – Hợi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1937 [Đinh Sửu]
Mộc – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp
 – Sửu  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1937 [Đinh Sửu]
Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Sửu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1944 [Giáp Thân]
Mộc – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Giáp  =>  Bình
 – Thân  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1944 [Giáp Thân]
Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Giáp  =>  Bình
Sửu – Thân  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]
Mộc – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Kỷ  =>  Bình
 – Sửu  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1949 [Kỷ Sửu]
Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Kỷ  =>  Bình
Sửu – Sửu  =>  Bình
Tốt
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1952 [Nhâm Thìn]
Mộc – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Nhâm  =>  Bình
 – Thìn  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1952 [Nhâm Thìn]
Thổ – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Nhâm  =>  Bình
Sửu – Thìn  =>  Lục phá
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]
Mộc – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Qúy  =>  Bình
 – Tỵ  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1953 [Qúy Tỵ]
Thổ – Trường Lưu Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Qúy  =>  Bình
Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1956 [Bính Thân]
Mộc – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Bính  =>  Tương phá
 – Thân  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1956 [Bính Thân]
Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Bính  =>  Tương hợp
Sửu – Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1957 [Đinh Dậu]
Mộc – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp
 – Dậu  =>  Lục phá
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1957 [Đinh Dậu]
Thổ – Sơn Hạ Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Dậu  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1964 [Giáp Thìn]
Mộc – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Giáp  =>  Bình
 – Thìn  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1964 [Giáp Thìn]
Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Giáp  =>  Bình
Sửu – Thìn  =>  Lục phá
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1965 [Ất Tỵ]
Mộc – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Ất  =>  Bình
 – Tỵ  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1965 [Ất Tỵ]
Thổ – Phú Đăng Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Ất  =>  Tương phá
Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]
Mộc – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp
 – Mùi  =>  Lục hại
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]
Thổ – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Mùi  =>  Lục xung
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1973 [Qúy Sửu]
Mộc – Tang Đố Mộc   =>  Bình
Nhâm – Qúy  =>  Bình
 – Sửu  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1973 [Qúy Sửu]
Thổ – Tang Đố Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Qúy  =>  Bình
Sửu – Sửu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]
Mộc – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Giáp  =>  Bình
 – Dần  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1974 [Giáp Dần]
Thổ – Đại Khê Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Giáp  =>  Bình
Sửu – Dần  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1980 [Canh Thân]
Mộc – Thạch Lựu Mộc   =>  Bình
Nhâm – Canh  =>  Bình
 – Thân  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1980 [Canh Thân]
Thổ – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Canh  =>  Bình
Sửu – Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Mộc – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Nhâm  =>  Bình
 – Tuất  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Nhâm  =>  Bình
Sửu – Tuất  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]
Mộc – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Qúy  =>  Bình
 – Hợi  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1983 [Qúy Hợi]
Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Qúy  =>  Bình
Sửu – Hợi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1987 [Đinh Mão]
Mộc – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp
 – Mão  =>  Tam hình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1987 [Đinh Mão]
Thổ – Lô Trung Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Mão  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]
Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Giáp  =>  Bình
 – Tuất  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]
Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Giáp  =>  Bình
Sửu – Tuất  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]
Mộc – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Ất  =>  Bình
 – Hợi  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]
Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Ất  =>  Tương phá
Sửu – Hợi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1997 [Đinh Sửu]
Mộc – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Đinh  =>  Tương hợp
 – Sửu  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1997 [Đinh Sửu]
Thổ – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Sửu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]
Mộc – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Nhâm – Giáp  =>  Bình
 – Thân  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]
Thổ – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Giáp  =>  Bình
Sửu – Thân  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]
Mộc – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh
Nhâm – Kỷ  =>  Bình
 – Sửu  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2009 [Kỷ Sửu]
Thổ – Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Kỷ  =>  Bình
Sửu – Sửu  =>  Bình
Tốt

 

Trên đây là tổng hợp xem tuổi xông nhà đầu năm mới cho tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, hy vọng thông tin sẽ giúp ích các bạn.

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0853989686
Liên hệ