phong thủy ngoại cảnhtổng hợp

Hướng nhà với mệnh hướng

Phong thủy khuyên mọi người khi xây dựng nhà ở, cần phải xác định hướng nhà (cửa chính, đại môn) hợp với mệnh hướng. Hướng nhà khi hợp được với mệnh hướng, Phong thủy gọi là Trạch mệnh tương hợp hay còn gọi là Trạch mệnh tương phối.
Mệnh hướng của một người được xác định qua năm sinh, được biểu thị qua Quái mệnh hay còn gọi là cung Phi, hoặc gọi là mệnh hướng. Qua Quái mệnh mà mỗi người có thể xác định được nhà ở của mình thuộc nhóm hướng nào. Quái mệnh có 8 quái là: Càn: Ngũ hành Kim; Khảm: Ngũ hành Thủy; Cấn: Ngũ hành Thổ; Chấn: Ngũ hành Mộc, Cấn: Ngũ hành Thổ, Ly: Ngũ hành Hỏa; Khôn: Ngũ hành Thổ; Đoài: Ngũ hành Kim. Còn hướng có hai loại: nhóm nhà loại Đông tứ và nhóm nhà loại Tây tứ.
Người nhóm nhà Đông tứ có 4 hướng nhà (hướng cửa chính) tốt là: chính Nam, chính Bắc, chính Đông và Đông Nam.
Người nhóm nhà loại Tây tứ có 4 hướng nhà (hướng của chính) tốt là: Tây Nam, Đông Bắc, chính Tây và Tây Bắc.
Các hướng còn lại cho cả hai nhóm nhà trên không nói đến là hướng hung, không tốt.
Những người sinh ra có Quái mệnh là: Ly, Khảm, Tốn, Chấn thì nhà ở thuộc nhóm nhà Đông tứ; nếu Quái mệnh là: Khôn, Cấn, Đoài, Càn thì nhà ở thuộc nhóm nhà Tây tứ. (Phong thủygọi là Đông tứ Trạch và Tây tứ Trạch hay Trạch mệnh Đông tứ và Trạch mệnh Tây tứ)
Nếu sinh ra có Quái mệnh Ly (9), Khảm (1), Chấn (3), Tốn (4) có nhà ở khi lập hướng thuộc nhóm nhà Đông tứ là tương phối hay tương hợp Trạch mệnh, nếu lập hướng mà thuộc Khôn (2), Cấn (8), Đoài (7), Càn (6) thì không tương hợp giữa Trạch và mệnh.
Ví dụ 2: người sinh năm 1983 Quý Hợi, Quái mệnh là Cấn thuộc nhóm nhà Tây tứ (Trạch mệnh Tây tứ), khi làm nhà cửa chính quay về hướng Đông Bắc, như vậy người này Trạch mệnh tương hợp, ở ngôi nhà này sẽ thuận cho mọi sự.Ví dụ: người sinh năm 1970 Canh Tuất, Quái mệnh là Chấn, nghĩa là người này thuộc nhóm nhà Đông tứ (Trạch mệnh Đông tứ), nhưng hướng nhà (hưởng cửa chính) lại quay về phía Tây Nam, nên không tương hợp với Trạch mệnh.
Lưu ý: Ngũ hành ở đây là Ngũ hành mệnh hướng hay Ngũ hành Quái mệnh chứ không phải là Ngũ hành mệnh. Như người sinh năm 1970 có Ngũ hành mệnh hướng là Mộc, còn Ngũ hành mệnh là Kim (Thoa xuyến Kim)…Như vậy, một người có 2 tính Ngũ hành: Ngũ hành mệnh và Ngũ hành mệnh hướng.

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0853989686
Liên hệ