âm dương tổng luậntổng hợp

Cân Bằng Thủy – Hỏa trong Phong Thủy

Cân
Bằng Thủy – Hỏa trong Phong Thủy
Từ
Tiên thiên tới Hậu thiên Bát quái: Biết rằng vũ trụ lúc ban đầu chỉ là 1 khoảng
trống vô hình, đến khi có Trời-Đất xuất hiện rồi mới hình thành mọi hiện tượng
như ngày, đêm, sấm chớp, gió mưa mà tạo nên đồi núi, sông, hồ… Cho nên Tiên
thiên Bát quái do Phục Hy đặt ra mới xếp quẻ CÀN (Trời) ở phía trên, quẻ KHÔN
(Đất) ở phía dưới, ngụ ý lấy Trời-Đất là chủ tể của vũ trụ, rồi bên trên mới
phát sinh ra gió (TỐN) và mưa (ĐOÀI), bên dưới xuất hiện sấm (CHẤN) và núi
(CẤN).
1/.
Từ Tiên thiên tới Hậu thiên Bát quái: Biết rằng vũ trụ lúc ban đầu chỉ là 1
khoảng trống vô hình, đến khi có Trời-Đất xuất hiện rồi mới hình thành mọi hiện
tượng như ngày, đêm, sấm chớp, gió mưa mà tạo nên đồi núi, sông, hồ… Cho nên
Tiên thiên Bát quái do Phục Hy đặt ra mới xếp quẻ CÀN (Trời) ở phía trên, quẻ
KHÔN (Đất) ở phía dưới, ngụ ý lấy Trời-Đất là chủ tể của vũ trụ, rồi bên trên
mới phát sinh ra gió (TỐN) và mưa (ĐOÀI), bên dưới xuất hiện sấm (CHẤN) và núi
(CẤN).
Mặt
trời mọc ở phía ĐÔNG nên xếp quẻ LY (Hỏa) ở đó, còn thủy nguồn từ phía TÂY chảy
đến, nên là phương vị của quẻ KHẢM. Chính vì vậy nên Tiên thiên Bát quái còn
được coi là quy luật vận hành và biến chuyển của vũ trụ, với Trời-Đất đứng giữa
theo thứ tự trên, dưới mà phát sinh cũng như điều hành mọi sự.
Sau
khi Trời-Đất đã hình thành, gió, mưa, sấm chớp, núi non, nước, lửa đều đã có thì
lại xảy ra sự tương tác giữa 2 thế lực đối nghịch Thủy-Hỏa mà làm nảy sinh ra sự
sống. Tuy rằng từ trong Thủy thì sự sống đã phôi phai hình thành, nhưng phải nhờ
sức ấm của Hỏa thì sự sống mới có thể được duy trì, tồn tại và phát triển. Chính
vì vậy mà Văn Vương nhà Chu (khoảng hơn 1,000 năm B.C) khi đặt ra Hậu thiên Bát
quái mới xếp 2 quẻ KHẢM (Thủy) – Ly (Hỏa) vào thay thế vị trí của CÀN-KHÔN để
điều khiển Ngũ hành mà làm nảy sinh cũng như duy trì sự sống trên trái đất theo
1 quy luật tương sinh theo chiều thuận (tức chiều kim đồng hồ) là Thủy sinh Mộc,
Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim rồi Kim sinh Thủy là trở lại từ đầu.
Tức là từ Thủy mới có thể phát sinh ra vạn vật, rồi nhờ sức Hỏa mà giúp cho vạn
vật được tăng trưởng mạnh mẽ. Cho nên mới nói “Thủy là nguồn của vạn vật, Hỏa là
cha của vạn vật”. Nếu không có Thủy thì sự sống không thể phát sinh, không có
Hỏa thì sự sống không thể hình thành. Và sự tương tác giữa Thủy-Hỏa chính là đầu
mối phát sinh và phát triển của vạn vật cũng như sự sống trên trái đất.
Sự
ra đời của Hậu thiên Bát quái là 1 bước tiến quan trọng và vượt bực của nền văn
minh và khoa học Đông phương. Đi cùng với Tiên thiên Bát quái, nó đã tóm gọn tất
cả một giai đoạn biến hóa, hình thành của vũ trụ từ vô hình cho đến lúc sự sống
được hình thành và hiện hữu trên mặt đất. Nếu nói Tiên thiên là quy luật biến
hóa của Trời-Đất thì Hậu thiên chính là quy luật biến hóa của sự sống. Nếu trong
vũ trụ lấy Trời (CÀN)-Đất (KHÔN) làm chủ, thì trong sự sống phải lấy Thủy-Hỏa
đứng đầu. Đây là 1 yếu tố cực kỳ quan trọng, là nền tảng cho nhiều ngành triết
lý và khoa học Đông phương, kể cả Đông y và Phong
thủy.
2/.
Sự cân bằng Thủy-Hỏa: tuy rằng Thủy-Hỏa là nguồn phát sinh và nuôi duỡng vạn
vật, nhưng chúng không thể tách rời, hay tự tạo 1 mình, mà luôn luôn phải có sự
điều hòa, phối hợp giữa 2 yếu tố này. Nếu chỉ có Thủy mà không có Hỏa thì trái
đất sẽ hàn lạnh đến cực độ, nên sự sống dù có phát sinh cũng không thể thành
hình. Nếu chỉ có Hỏa mà không có Thủy thì cực khô, nóng, vạn vật sẽ bị thiêu hủy
hoặc không thể nảy sinh. Cho nên điều kiện đầu tiên để có sự sống là Thủy-Hỏa
phải đối đãi, tương tác với nhau. Nói “đối đãi” tức là chúng phải nằm ở những
khu vực đối nghịch và tách rời nhau, nhưng không phải để đối chọi, mà là để
tương ứng và quân bình nhau. Chính vì vậy nên trong Hậu thiên Bát quái mới xếp
quẻ LY ở NAM, quẻ KHẢM ở BẮC, LY thế chỗ của quẻ CÀN (trong Tiên thiên Bát quái)
nên đứng ở trên, KHẢM thay chỗ của KHÔN mà nằm phía dưới. Tuy mới thoạt nhìn thì
chỉ thấy đó là thế đối nghịch, nhưng nếu xét kỹ thì KHẢM (1) và LY (9) xuyên qua
Thiên tâm mà tạo ra tình huống âm-dương, Phu-Phụ “Hợp thập” với nhau. Tức là
phải thông qua hình thức xung đối mới có thể tương tác và quân bình cho nhau mà
tạo dựng cũng như duy trì và phát triển sự sống. Cũng vì vậy nên chẳng những
Thủy-Hỏa không thể tách rời, mà còn phải tương xứng và quân bình cho nhau nữa,
như 1 LY đối với 1 KHẢM trong Hậu thiên Bát quái, tức 1 âm-1 dương, 1 vợ-1 chồng
mới có thể tạo dựng và nuôi dưỡng được con cái. Một vấn đề quan trọng khác là
giữa Thủy-Hỏa phải có sự quân bằng, chứ không được chênh lệch, có như vậy mới
bảo đảm cho sự sống được hài hòa, mọi sinh vật tươi tốt, lớn mạnh không ngừng.
Nếu chẳng may có sự chênh lệch thì trong sự sống sẽ xuất hiện nhiều biến động.
Nếu Thủy nhiều tất Hỏa sẽ yếu, khiến cho âm khí, hàn lạnh sẽ làm chủ vạn vật,
nên sự sống dù có được hình thành cũng khó mà tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu Hỏa nhiều
thì Thủy sẽ suy kiệt, sự sống dù có nhưng bị nhiệt Hỏa bức bách nên cũng khó
lòng mà được yên ổn, lâu dài. Chẳng những thế mà nếu Thủy quá mạnh thì sẽ dập
tắt Hỏa, nếu Hỏa quá mạnh thì sẽ làm khô cạn Thủy nên đều là những nguyên nhân
đưa tới sự hủy diệt.
Cho
nên sự cân bằng Thủy-Hỏa là 1 vấn đề quan trọng, là mấu chốt trong quá trình
sinh thái của vạn vật, là nguồn gốc bảo vệ và duy trì sức khỏe cũng như hạnh
phúc của con người. Chính nhờ những phát kiến và nguyên lý về Thủy-Hỏa của Hậu
thiên Bát quái mà Đông y từ nghìn xưa đã biết thận (thuộc Thủy) là nội tạng đầu
tiên xuất hiện trong cơ thể con người, hoặc những bệnh về tim (thuộc Hỏa) là căn
do bởi thận, cho nên muốn chữa dứt bệnh tim thì phải lo chữa thận. Hoặc căn
nguyên những bệnh về gan (Mộc), Phế (Kim), dạ dày (Thổ)… cũng đều từ thận hay
tim mà ra… tức là căn do của bệnh tật, nguồn gốc của tử, sinh cũng đều do sự
tương tác và cân bằng Thủy-Hỏa mà thôi.
3/.
Ứng dụng trong Phong thủy: nhưng những nguyên lý về Thủy-Hỏa trong Hậu thiên Bát
quái chẳng những được ứng dụng vào Đông Y và những nghành khoa học Đông phương
khác, mà còn được ứng dụng triệt để và hữu hiệu trong Phong thủy. Như chúng ta
đã biết, đối với nhà cửa thì cổng, cửa ra vào, đường phố, ao hồ chung quanh nhà,
buồng tắm trong nhà… đều thuộc Thủy. Còn bếp, cửa sổ, những vật dụng tiêu thụ
điện, lửa… đều thuộc Hỏa (sở dĩ cửa sổ thuộc Hỏa là vì chỉ dùng để lấy ánh
sáng, chứ không phải là lối ra, vào. Chính vì vậy nên phái Phong thủy Mật tông
mới cho rằng nếu cửa sổ để dơ bẩn thì người trong nhà dễ bị bệnh về mắt, mà mắt
thuộc Hỏa. Hoặc nhiều phái Phong thủy thường đòi hỏi số lượng cửa sổ và cửa ra
vào phải tương ứng, cứ 1 cửa ra vào thì chỉ được có tối đa là 3 cửa sổ, tức là
muốn tạo nên sự cân bằng giữa Thủy (cửa ra vào) và Hỏa (cửa sổ) mà thôi. Nếu nhà
quá nhiều cửa sổ thì người trong nhà hiếu động hoặc bướng bỉnh, hung hãn (vì Hỏa
quá nhiều)…). Biết rằng Thủy là nguồn của sự sống, nên 1 căn nhà tối thiểu
cũng phải có 1 cửa ra vào thì mới có người vào ở được. Đó là chưa kể nếu vị trí
cửa còn đắc vượng khí của Hướng tinh (tức đắc vượng “Thủy”) thì tài lộc của nhà
đó sẽ dồi dào (vì Thủy là nguồn sống của vạn vật, nên đối với con người chính là
của cải, lương thực). Nhưng nếu nhà đó chỉ có 1 cửa ra vào, 4 bề bít kín, tối
tăm thì dù có của cải nhưng sức khỏe yếu kém, cuộc sống âm u, tẻ lạnh (vì thiếu
Hỏa). Chính vì thế nên nhà mới cần mở cửa sổ để lấy ánh sáng chiếu vào. Nhưng
ánh sáng chỉ là 1 nguồn Hỏa gián tiếp, nên dù có nhiều cũng chưa chắc đã lấy lại
được thế quân bình Thủy-Hỏa, nhất là nếu chung quanh nhà lại có đường đi, ao,
hồ, hoặc buồng tắm, bể nước… trong nhà. Cho nên đa số nhà cửa mới phải dùng
đến bếp là nguồn dẫn Hỏa trực tiếp để đem lại thế quân bình Thủy-Hỏa ngay trong
môi trường sống. Vì trong Hậu thiên bát quái, Hỏa là nguồn tăng trưởng và phát
triển của vạn vật, mà bếp thường là nguồn xử dụng Hỏa nhiều nhất trong 1 căn
nhà, nên ảnh hưởng đầu tiên của nó là tới vấn đề sức khỏe của mọi người sống
trong căn nhà đó. Do đó, nếu biết cách đặt bếp sao cho làm tăng được sức của
Hỏa, hoặc tạo được thế quân bình giữa Thủy-Hỏa trong nhà thì sức khỏe của mọi
người trong nhà sẽ tốt, còn nếu không kiến tạo được
sự
cân bằng thì sẽ bị thế “Thủy vượng, Hỏa suy” hay ngược lại, khiến cho sức khỏe
của mọi người trong nhà sẽ rất yếu kém.

những trường hợp nhà có cổng, cửa vừa lớn, vừa đắc sinh, vượng khí, mà chung
quanh nhà lại có sông, hồ, biển lớn… cũng đắc sinh, vượng khí, tức là “Thủy
cục” của nhà đó cực vượng. Lúc đó, dù bếp có được thiết kế hoàn bị đến đâu đi
nữa (như cách xa buồng tắm, bồn rửa chén, bể nước…) cũng vẫn bị vượng Thủy của
căn nhà áp chế. Cho nên muốn tái lập lại được thế quân bình Thủy-Hỏa cho căn nhà
đó thì bếp cần phải được đặt tại những nơi có khí sinh, vượng của Sơn tinh, có
như thế thì vượng Thủy của căn nhà mới được chế ngự, và Hỏa mới không còn bị
Thủy lấn áp. Lý do là vì Sơn tinh (bất kể phi tinh là hành gì) 1 khi là sinh,
vượng khí đều lấy Thổ (núi) làm đầu (cũng như Hướng tinh nếu là khí sinh, vượng
cũng đều lấy Thủy làm trọng). Một khi Thủy khí của căn nhà quá mạnh, Hỏa khí của
bếp không địch nổi, nhưng nếu đặt bếp tại nơi có vượng khí của Sơn tinh tức là
mượn sức Thổ mà kềm chế Thủy. Lại còn lấy Hỏa (của bếp) sinh Thổ, khiến cho Thổ
khí đã vượng lại còn được sinh, có như thế mới đủ sức chế ngự Thủy mà tái lập
lại thế quân bình Thủy-Hỏa. Vì vậy nên người xưa mới có câu:”Thủy là nguồn của
Hỏa, Hỏa là chủ của Thủy” chính là vì Hỏa tuy bị Thủy khắc, nhưng có thể sinh ra
Thổ mà chế ngự Thủy vậy. Những nhà đã có Thủy khí cực mạnh mà vẫn tạo được sự
cân bằng Thủy-Hỏa là những nhà đại phúc lộc, tài lộc, nhân đinh đều sẽ cực
vượng. Ngược lại, nếu không có sự cân bằng đó thì Thủy sẽ áp chế Hỏa, khiến cho
nhà đó tuy giàu có nhưng thường hay bị rơi vào tình trạng cô đơn hay tuyệt tự.
Một
trường hợp khác là có những nhà khi đặt bếp lại vô tình để nó nằm tại những khu
vực có sinh, vượng khí của Hướng tinh. Đây là 1 sai lầm tai hại vì đem bếp (Hỏa)
vào đặt tại chỗ có vượng Thủy, khiến cho Thủy-Hỏa tương khắc mà làm hao tổn cả
tài-đinh. Chính vì vậy nên trong “Thẩm thị Huyền không học” mới nhắc nhở phải
tránh đặt bếp nơi chỗ có vượng khí. Nếu nơi này có thêm bồn rửa chén hoặc bể
nước… thì tài sẽ vượng nhưng đinh không vượng. Còn nếu bếp đạt được những điều
kiện tiêu chuẩn như xa lánh thủy, hoặc bếp lớn, được xử dụng thường xuyên… thì
nhà tuy đông người nhưng tài lộc suy sụp. Cho nên bếp đặt tại khu vực có vượng
khí của Hướng tinh thì hoặc là làm cho Thủy-Hỏa xung khắc, hoặc là làm cho
Thủy-Hỏa mất quân bằng nên đều là vấn đề tai hại và cần phải tránh.
Nói
tóm lại, 1 khi đã hiểu được nguyên lý Thủy-Hỏa tương tác và quân bằng với nhau
là nền tảng của sự sống thì sẽ thấu hiểu được mọi công dụng của bếp, những
phương pháp đặt bếp cho từng trường hợp cần thiết, cũng như nhiều nguyên lý
Phong thủy khác. Hơn nữa, ngày nay với lối kiến trúc và tiện nghi hiện đại, với
1 nhà 5, 7 phòng tắm, cùng với (giếng trời), hồ tắm, lò sưởi điện, hệ thống TV,
máy hát, computer… sẽ dễ làm cho nhiều người học Phong thủy phải hoang mang,
bối rối. Nhưng nếu quay về với Hậu thiên Bát quái, nắm được những nguyên lý của
Thủy-Hỏa vô hình thì mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0853989686
Liên hệ