Bại Tinhtổng hợp

Tài năng của chính tinh và phụ tinh Hóa Kỵ

Tài năng của các ngôi sao khi Hóa Kỵ

Các Thiên Can từ Giáp đến Quý có nhiều Chính Tinh và hai phụ tinh Xương Khúc hóa Kỵ gồm Thái Dương, Thái Âm, Liêm Trinh, Thiên Cơ, Văn Khúc, Thiên Đồng, Văn Xương, Vũ Khúc, Tham Lang. Các sao này Hóa Kỵ mang tính chất đặc biệt không hoàn toàn xấu như các câu phú về bộ Tứ Hóa luận về Hóa Kỵ là ngôi sao, thực chất là Hóa Khí mang tính cản trợ, xấu xa, mờ

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Close
Back to top button
0853989686
Liên hệ