Bại Tinhtổng hợp

Hóa Quyền với chữ Sát

Hóa Quyền với chữ Sát

Hóa Quyền là hóa khí của một số Chính Tinh như Phá Quân, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thái Âm, Tham Lang, Thái Dương, Tử Vi, Cự Môn. Các Chính Tinh khi hóa thành Quyền mang những ý nghĩa khác nhau. Tính chất khi biến thành Quyền tức các Chính Tinh này có được sự tín nhiệm, uy tín từ ý nghĩa ban đầu của sao. Khi Phá Quân hóa thành Quyền mang cả tính Sát của tổ hợp Sát Phá

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Close
Back to top button
0853989686
Liên hệ