tổng hợp

PHƯƠNG VỊ 24 TIẾT KHÍ

PHƯƠNG VỊ 24 TIẾT KHÍ
24 tiết khí phù hợp với 24 sơn, tức là khi xây dựng mồ mả hay nhà cửa, có sơn phù hợp với tiết khí sẽ nhận được vượng khí tốt lành. Ví dụ: dựng mồ mả hay nhà cửa thuộc sơn Cấn cần phải lựa thời gian vào tiết Lập Xuân thì sẽ được thêm cát khí. Tứ lập, nhị phân, nhị chí chính ứng với bát quái, đúng là bát tiết. Kỳ môn cửu cục đều khởi ở đấy
Posted Image

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Close
Back to top button
0853989686
Liên hệ