tổng hợpTỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI

TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI 26 đến 30

2.  PHƯỢNG LONG NHAN SẮC KHUYNH  THÀNH GIA HÌNH MẶT ẤY LẠI THÀNH RỖ HOA Cung Mệnh có Long, Trì, Phượng Các tất mặt mũi xinh đẹp nhưng nếu gặp Thiên Hình thì lại bị rỗ hoa.
3.  NỮ MỆNH LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC THỦ ĐẮC QUÝ NHÂN CHÍ TÔN PHỐI NGỰ Nữ số cung Mệnh có Long Trì tọa thủ tất lấy được chồng sang và danh giá.
4.  PHƯỢNG LONG TẢ HỮU MỆNH VIÊN CHUNG THÂN PHÚ QUÝ Cung Mệnh có Long Trì, Phượng Các, Tả Phú Hữu Bật hội hợp thì giàu sang cả đời.
5.  LONG TRÌ KHOA ĐỆ YỂM NHẬT NGUYỆT NHI TỬ TRỆ KHAM ƯU Cung Mệnh hay Quan Lộc có Nhật, Nguyệt Hãm Địa tọa thủ gặp Long Trì thì đường khoa danh khó thành mà chỉ đem lại sự buồn rầu.
6.  PHƯỢNG LONG MÃO DẬU ĐÔI MIỀN VƯỢNG THÌ KIM ĐẢNG CHIẾM TÊN Ở ĐẦU Cung Mệnh có Chinh Tinh, Miếu Vượng tọa thủ tại Mão, Dậu gặp Long Trì, Phượng Các thì đi thi tất đỗ đầu.
7. PHƯỢNG LONG MÃO DẬU SỐ AI TRƯỚC SAU VINH HIỂN TRONG NGOÀI NỔI DANH Cung Mệnh Thân, an tại Mão, Dậu có Long, Phượng thì thế nào cũng được vinh hiển nổi danh.
8.  LONG PHƯỢNG GIÁP QUAN THÂN CỰ CẦM THẤT Cung Quan giáp Long giáp Phượng nếu cung Mệnh cũng sáng sủa tốt đẹp tất làm quan họ.
9.  LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC GỒM HAI, ĐOÀI LONG PHỤ BẬT MẤY AI MỘT CHỒNG Cung Phu an tại Dậu có Long Trì, Phượng Các, Tả Phù, Hữu Bật hội hợp thì phải hai ba đời chồng.
10. PHƯỢNG HÀM THƯ NHI PHÙNG NHẬT NGUYỆT TAM KỲ LẠI THẬP TỬ SINH, NAM TẤT UY BÁ QUYỀN DANH NỮ TẤT DANH ĐẰNG XƯỚNG VŨ Cung tử Tức có Phượng Các, Tấn Thư, Nhật Nguyệt và Khoa, Quyền, Lộc hội hợp tất sinh quý tử con trai có quyền uy hiển hách con gái ca hát nổi danh.
11. MỆNH QUAN NHI GIÁP PHƯỢNG LONG THANH DANH SỦNG ÁI Cung Mệnh hay Quan Lộc giáp Long giáp Phượng tất có tiếng tăm lừng lẫy và được nhiều người mến chuộng.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI – 27

2.  THAI TỌA PHONG CÁO HIỂN ẤM THỪA QUANG Cung Mệnh, Thân hay Phúc Đức có Thai, Tọa, Phong Cáo tọa thủ đồng cung là người được hưởng đức của tổ phụ.
3.  BÁT TỌA HƯỚNG DƯƠNG THỊ TỤNG Ư CUNG CẤM Cung Mệnh có Thái Dương gặp Bát Tọa tọa thủ đồng cung là người phục địch nơi cung cấm.
4. GIÁP BÁT TỌA GIÁP TAM THAI THIẾU NIEN SỚM DỰ CÁC ĐÀI NGHÊNH NGANG Cung Mệnh, Thân giáp Thai giáp Tọa thì nhỏ tuổi đã có nhà cửa lâu đài nguy nga.
5.  GIÁP THAI GIÁP TỌA DANH PHẬN TẢO VINH Cung Mệnh giáp Thai giáp Tọa thì nhỏ tuổi đã có công danh.
6.  TAM THAI HỘI HỢP CÙNG CÁT DIỆU THỜI MỘT PHEN DƯỠNG DỤC NÊN NGƯỜI Cung Tử Tức có Tam Thai và nhiều Cát Tinh hội chiếu tất có con cái sau này làm nên tài giỏi, thành danh.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI – 28

2.  MỆNH NGỘ MÃ LƯƠNG TÚNG DU VÔ YẾM Cung Mệnh có Mã tọa thủ gặp Lương đồng cung là người vui vẻ thích chơi bời này đây mai đó đàn bà có cách này là người dâm dật.
3.  THIÊN MÃ NGỘ TAM THAI ANH HÙNG VÔ ĐỐI Cung Mệnh có Thiên Mã gặp Tam Thai là anh hùng vô địch.
4.  TÍNH CẦN MÃ KHÚC Ư TỨ THẬP NHI TIỀN Cung Mệnh có Thiên Mã, Văn Khúc  nếu tính cần kiệm tất giầu sang được hưởng trước 40 tuổi.
5.  MÃ NGỘ KHÔNG VONG CHUNG THÂN BÔN TẨU Cung Mệnh có Mã tọa thủ gặp Tuần, Triệt thì suốt đời long đong nay đây mai đó.
6.  VƯỢNG PHU ÍCH TỬ LƯƠNG DO LỘC MÃ GIAO TRÌ Nữ số cung Mệnh có Lộc, Mã thủ Mệnh hay chiếu Mệnh là người vượng phu ích tử.
7.  MÃ LỘC ẤY MỘT PHƯƠNG HỘI NGỘ; CÁCH PHI THƯỜNG  PHONG ĐỘ ANH TÀI Cung Mệnh có Thiên Mã, Hóa Lộc tọa thủ đồng cung là người tài giỏi đảm đang phi thường.
8.  MÃ BẬT KIÊN KHÔNG LƯƠNG GIA QUÂN TỬ Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ mà xa lánh được Thiên Không, Địa Không Tuần Triệt là con nhà gia giáo, trái thời quân tử gái thời đoan trang.
9.  MÃ NGỘ KHỐC NHI PHÙNG HÌNH QUYỀN LỘC ẤN TẠI QUAN CUNG VÕ TẤT THĂNG BAN ĐỆ NHẤT; VẬN HỘI CHUYỀN ĐẠT TAM CÔNG Cung Quan Lộc có Mã, Khốc tọa thủ đồng cung gặp Hình, Quyền hội hợp tất phát võ có uy quyền hiển hách danh tiếng lừng lẫy làm đến nhất phẩm nếu gặp Lộc, An thời phát văn có quyền cao chức trọng tài lộc dồi dào vào hàng Tam Công.
10. MÃ NGỘ THIÊN HÌNH NHI PHÙNG THIÊN KHỐC CÔNG HOÀN PHÁT VÕ Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ gặp Thiên Hình, Thiên Khốc hội hợp tất là người tài giỏi dũng mãnh thao lược có tài điều khiển bá quan và thường hoạnh đạt về võ nghiệp.
11. THIÊN MÃ TẠI TỴ, THỊ Ư CHIẾN MÃ HẠNH NGỘ LƯƠNG KHOA LOẠN THẾ XUẤT ĐẦU Cung Mệnh an tại Tỵ, có Thiên Mã tọa thủ gặp Lương, Khoa hội hợp là người tài ba lỗi lạc gặp thời loạn làm nên việc lớn hoặc những việc khó khăn không ai làm nổi và thường hoạnh đạt về võ nghiệp.
12. MÃ NGỘ KHÔNG VONG CHUNG THÂN BÔN TẨU Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ gặp Triệt hay Tuần án ngữ nên không có đất để thi đỗ gọi là Tử Mã cũng như trường hợp gặp Tử, Tuyệt hoặc cung Mệnh an tại Hợi có Thiên Mã tọa thủ là Cùng Đồ Mã chỉ sự thăng trầm bôn ba nay đây mai đó và thường gặp thất bại tai họa xẩy đến trong đời.
13. MÃ NGỘ TRÀNG SINH THANH VÂN ĐẮC LỘ Hạn gặp Thiên Mã, Tráng Sinh hội hợp công danh hoạnh phát như ước nguyện, làm việc gì cũng được may mắn và có quý nhân hỗ trợ.
14. LỘC MÃ THIÊN DI SINH TÀI HỮU LỰC Cung Thiên Di có Lộc, Mã tọa thủ thì giàu có lớn, ra ngoài buôn bán tiền vào như nước.
15. CHÍCH HỎA PHẦN THIÊN MÃ BẤT NGHI VIỄN HÀNH Cung Mệnh hay Thiên Di gặp Thiên Mã, Hỏa, Linh không nên đi xa bất lợi.
16. LONG ĐONG ĐÒNG TẨU TÂY TRÌ BỞI VÌ THIÊN MÃ CƯ DI HÃM NHÀN Cung Thiên Di an tại Hợi, Tỵ có Thiên Mã tọa thủ tất phải long đong vất vả.
17. TRAI THỜI DU THỦY DU SƠN THIÊN DI NGỘ MÃ NƠI VƯỜN ĐÀO HOA Cung Thiên Di có Thiên Mã, Đào Hoa tọa thủ là hạng lêu lỏng ham chơi bời nay đây mai đó.
18. THIÊN MÃ YẾU THỦ Ư ĐIỀN TÀI Cung Điền, Tài nếu có Thiên Mã tọa thủ rất tốt đẹp vì lúc phát tiền vào nhanh như  ngựa chạy.
19. MÃ NGỘ TRƯỜNG SINH NHI HƯỞNG PHÚC Cung Phúc Đức có Thiên Mã gặp Trường Sinh tất được hưởng phúc lâu bền.   20. TỬ CUNG THIÊN MÃ PHÙNG KHÔNG GẶP SAO PHỤ BẬT MỘT VÙNG SANH ĐÔI Cung Tử Tức có Thiên Mã ngộ Không lại gặp sao Tả Phù, Hữu Bật tất có con sinh đôi.
21. MÃ LỘC NGỘ TƯỚNG MẤY AI GIÀU SANG ĐẾN TRƯỚC ĐÁNG TRAI ANH HÙNG Cung Mệnh, Thân có Tướng Quân gặp Thiên Mã, Hóa Lộc hội hợp tất giàu sang và anh hùng.
22. THIÊN MÃ TỬ SINH THÊ CUNG PHÚ QUÝ HOÀNG DƯƠNG PHONG TẶNG Cung Phu Thê an tại Dần, Thân, Tỵ, Hợi có Thiên Mã tọa thủ tất đi xa mà nên duyên vợ chồng và thường là người buôn bán giỏi dang và giàu có nên suốt đời được hưởng phú quý song toàn.
23. MỆNH THẦN ĐỒNG TỌA NHƯ TẠI HỎA CUNG HOẶC LÂM HỢI ĐỊA ĐỒNG CUNG VÔ CHÍNH DIỆU, KHỦNG KIẾN MÃ HÌNH LINH KIẾP THỬ CHUNG HOA KHAI NGỘ VŨ MÃN THẾ PHI BẦN TẮC YẾU Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Tý, ngọ hoặc Hợi vô chính diệu rất sợ gặp Mã, Bình, Linh, Kiếp hội hợp ví như hoa vừa nở đã bị mưa vùi gió dập nên rất xấu xa mờ ám nếu giàu sang thì yếu nghèo hèn lại thọ.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI – 29

2. THIÊN HÌNH DẦN THÂN MÃO DẬU ANH HÙNG Cung Mệnh an tại Dần, Thân, Mão, Dậu có Thiên Hình toạ thù là người anh hùng.
3. HÌNH RIÊU PHẬN GÁI LONG ĐONG VÍ CHẲNG HẠI CHỒNG THÌ CŨNG PHẢN PHU Nữ số cung Mệnh, Thân có Thiên Hình, Thiên Riêu toạ thủ đồng cung thì hại chồng hại con không thì phản chồng.
4. NGỘ HÌNH GẶP QUÝ GIÁM DÂU CỦNG LÀ TỬ PHÚ MỘT MÀU CHÍNH CHUYÊN Nữ số cung Mệnh cóThiên Hình gặp Thiên Qui toạ thủ hay Tử Vi, Thiên Phủ đồng cung là người chính chuyên đứng đắn.
5. HÌNH RIÊU TẤU VŨ MỘT ĐOÀN LÀM NGHỀ THỢ MỘC KHÔN NGOAN AI TẦY Cung Mệnh, thân có Thiên Hình, Thiên Riêu, Tấu Thư, Vũ Khúc hội hợp tất làm nghề thợ mộc giỏi..
6. THIÊN HÌNH THỦ HỖN LẠI CHI NHÂN: KỴ ĐÀ LÂM BẤT NHẤT KHIẾM HÒA Cung Mệnh có sao Thiên Hình toạ thủ là người hung bạo gặp Đà La, Hoá Kỵ là người hay gây gỗ kiếm chuyện với người khác.
7. HINH HỔ CƯ DẦN HỔ ĐỚI KIẾM HÙNG TƯƠNG PHÙNG ĐẾ CÁCH Ư GIÁP KỶ NHÂN VŨ UY CHẤN ĐỘNG Cung Mệnh an tại Dần, có Thiên Hình, Bạch HỔ toạ thủ đồng cung gặp Tử, Phủ hội hợp người tuổi Giáp, tuổi Kỷ là bậc cái thế anh hùng có tài điều khiển ba quân ví như nó ngậm bảo kiếm thường hiển đạt về võ nghiệp và có uy danh lừng lẫy.
8. TRIỆU TỬ PHÙ HÁN THỊ Ư HÌNH QUYỀN TƯỚNG ẤN SỬU MÙI Triệu Tử Long cung Mệnh, Thân an tại Sửu, Mùi có Hình, Quyền, Tường, An hội hợp nên rất tài giỏi đánh đông dẹp bắc  lập nhiều chiến công hiển hách là người trong Ngũ Hổ Tướng của Tây Thục thời Tam Quốc .
9. HÌNH ẤN LAI TRIỀU TƯỚNG BINH TOẠ CHIẾU ÁI VĂN XƯNG VÔ Cung Mệnh có Tướng Quân toạ thủ,Phục Bính xung chiếu Hình, An hội hợp là người văn võ toàn tài.thường chuyên về tham mưu hay quốc phòng tuy nhiên nếu Bình toạ tại Mệnh, Tướng xung chiếu tất bị cách Nội Binh Ngoại Tướng Không được tốt đẹp.
10. HÌNH SÁY HỘI LONG THẦN ĐỊNH GIÁNG Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Thất Sát toạ thủ Thiên Hình đồng cung hay xung chiếu là người oai phog la7m liệt như vị thần giáng thế.
11. THIÊN HÌNH THIÊN RIÊU DẬU SỬU TỐI CÁT Hình, Riêu cư Dần, Sửu rất tốt ví như  thanh kiếm điều khiển ba quân như hoa sen trong bùn vẫn cao quý.
12. HÌNH HỎA KỴ PHẦN THIÊN MàHạn có Thiên Mã gặp Hình, Hoả rất nguy hiểm.
13. THIÊN HÌNH DƯƠNG NHẬN NGỌ VỊ, LAI GIA THẤT SÁT CÓ KHI HÌNH TÙ Hạn Đến cung Ngọ có Thiên Hình, Kinh Dương lại gặp Thái Sát ở đây tất bị tù đày.
14. PHÙ HÌNH KHÔNG KIẾP KHÁ  CHÊ, KẺ THÙ NGƯỜI OAN PHẢI ĐỂ MÌNH THAY Hạn gặp Quan Phù, Thiên Hình, Không, Kiếp tất có nhiều người thù oán phải e dè cẩn thận …
15. HÌNH LÂM QUAN LỘC CƯ ĐÔNG QUẢN BINH CHỨC TRỌNG ƠN CÙNG QUÂN VƯƠNG Cung Quan Lộc an tại Mão gặp Thiên Hình toạ thủ tất có binh quyền lớn trong quân đội.
16. HÌNH PHI TẤT HIẾM CHẲNG SAI  NẾU PHÙNG LƯƠNG QUÝ LẠI LÀ PHÚC THAY Cung Tử Tức có Thiên Hình hay Phi Liêm thì hiếm con có Thiên Khôi, Thiên Việt thì sanh quý tử.
17. THIÊN HÌNH HOÁ KỴ NHI NGỘ BỆNH PHÙ HAO SÁT TẠI GIẢ CUNG: HỮU BẬT PHONG SANG Cung Tật Ach có Thiên Hình hay Phi Liêm thì hiếm con có thiên Khôi, Thiên Việt thì sanh quý tử.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI – 30

2.THANH LONG PHIẾM HẢI THÁI CÔNG CHI TRIỂU ĐẦU HÂN HÂN Hạm tới cung Tý co thang Long toạ thủ như Thái công gặp Văn Vương.
3. LONG CỐT LIÊN QUAN HIÊN NGANG LĂNG MIẾU Cung Mệnh có Thanh Long gặp Quan Đời là người hiên ngang ở ngoài đời cũng như trong triều đình.
4. KHẢM CHI HÍ THUỶ CHÍ THANH LONG Cung Mệnh an tại Tý có thanh Long toạ thủ nên rất tốt đẹp ví như rồng gặp nước.
5. THANH LONG THÌN THỔ ĐINH KỶ ÂM NAM GIA HỢP KỴ TINH CÔNG DANH TOẠI MÃN Cung Mệnh, Tài, Quan an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Thanh Long toạ thủ đàn ông tuổi Đinh, Kỷ là hợp cách nếu thêm Hoá Kỵ thời công danh như rồng mây gặp hội tất lắm nên vinh hiển và được hưởng giàu sang trọn đời.
6. THANH LONG CƯ PHÚC ĐỨC NHÂN ĐINH CHÚNG ĐA Cung Phúc, Đức có Thanh Long tọa thủ con cái đầy đàn.
7. NHẬT PHÙNG HÃM ĐỊA THANH  LONG CÓ NGƯỜI PHƯƠNG ẤY VẨY VÙNG KHÔN LÊN Cung Tật Ach có Thái Dương, Hãm Địa toạ thủ gặp Thanh Long tất đề phòng chết đuối hay té giếng.
8. SỬU MÙI ÂN QUÝ TƯƠNG PHÙNG TAM SINH HỮU HẠNH An, Quý ở cung Sửu, Mùi nếu Mệnh an ở hai cung ấy thì nhiều sự may mắn..
9. ÂN KHÔI QUÝ VIỆT LIÊM HỒNG TRAI CẬN CỮU TRÙNG GÁI TẮC CUNG PHI Cung Mệnh, Thân có An Quang, Thiên Quý, Thiên Khôi, Thiên Việt, Liêm Trinh, Hồng Loan hội hợp trai làm đến công khanh gái tất là vơ vua chúa.
10. QUÝ ẤN MÙI SỬU HẠN LƯU ĐƯỜNG MÂY NHẸ BƯỚC DANH CAO BẢNG RỒNG An Quang, thiên Quý toạ tại Sửu, Mùi hạn đến đây thì đi thi tất đỗ cao và ra làm quan dễ dàng.
11. QUÝ, ÂN NGỘ ĐÀO HHỒNG ĐIỀN TRẠCH, CỘ DÌ LƯU TÀI BẠCH RUỘNG NƯƠNG Cung Điền Trạch có An Quang, Thiên, Quý toạ thì được thừa kế gia tài của cô dì.
Xem tiếp

Bài viết hay xem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
0853989686
Liên hệ