tổng hợpTỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI

TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI – 21 đến 25

2.  HAO NGỘ THAM LANG TÀI SINH DÂM TÌNH Ư TĨNH ĐẾ Cung Mệnh có Đại, Tiểu Hao tọa thủ gặp Tham đồng cung là người tham tiền hiếu sắc lòng ham muốn thâm sâu như đây giếng nghĩa là bo bo giữ tiền có tiền đem chôn cất còn tình ái thì dâm đắt nhưng kín đáo che đậy.
3.  ĐẠI HAO LÂM QUAN PHỦ LƯU NGHỊ TÔN THẤT CHI HU HỒ Cung Mệnh có Đại Hao gặp Quan Phủ như Lưu Nghi có họ với vua mà cũng bị hình phạt roi vọt.
4.  LAO ĐAO TỐI MỘT SỚM BA ĐẠI HAO HÓA KỴ TRÙNG GIA MỆNH VÌ Cung Mệnh có Đại Hao, Hỏa Kỵ tọa thủ thì vất vã tối ngày.
5. LƯỠNG HAO CỰ VŨ HỎA QUYỀN, CHIẾU SAI TRẤN THỦ MỘT PHƯƠNG BÊN NGOÀI. Cung Mệnh hay Quan Lộc có Đại, Tiểu Hao tọa thủ gặp Cự Môn hay Vũ Khúc thêm Hóa Quyền hội hợp tất được trấn thủ phương xa.
6.  HAO SÁT HỒNG ĐÀO, ẤT TÂN HẠN ĐÁO, ĐA PHÙNG PHÂN PHÚC KHOA PHỦ HẠNH CẦU Hạn gặp Hao và Kiếp Sát tuổi At, Tân phải đề phòng người phản phúc nếu được Hóa Khoa hay Thiên Phủ thời vơ ngai tuổi At, Tân rất kỵ gặp Kiếp Sát.
7.  LƯỠNG HAO CHIẾU THỦ ĐIỀN TÀI, TÁN NHIỀU TỤ ÍT MẤY AI NÊN GIÀU. Cùng Tài Bạch hay Điền Trạch có Đại Hao, Tiểu Hao tất kiếm ít tiêu nhiều không thể giấu được.
8.  LƯỠNG HAO THIẾT KỴ Ư TÀI CUNG Cung Tài Bạch rất kỵ Đại, Tiểu Hao tọa thủ vì tiền làm bao nhiêu thì hao hụt hết nên nghèo.
9.  TÀI PHÚC NHI PHÙNG HAO KIẾP ĐƠN ẢNH CÔ BẦN Cung Tài Bạch hay Phúc Đức có Hao, Kiếp tọa thủ đồng cung là người cô độc lại nghèo nếu Mệnh được đa Quý tính quần tu vận làm nên phi trường và Song Hao, Địa Kiếp hay Kiếp Sát ở đây chỉ sự không bền, họanh phát hoanh phá.
10. THÂN CƯ TÀI BẠCH LAI KIẾN SONG HAO LỘC QUYỀN KIẾP HÓA TẤT THÀNH THƯƠNG NGHIỆP KỴ MÃI MIÊN ĐƠN NGŨ CỐC HỎA HOẠN TU PHÒNG NHƯỢC PHÙNG BINH NHẬN GIA LÂM Cung Thân cư Tài bẠch gặp Song Hao. Lộc, Quyền hội hợp tất buôn bán mà trở nên giàu có nhưng nếu bị Kình, Phục xâm phạm thời phải đề phòng lửa cháy và không nên buôn báan hoa quả hay thóc gạo.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI – 22

2.  KHÔI VIỆT NHẬP THÂN Ư GIA QUỐC TẤT VI NHÂN TRƯỞNG Cung Mệnh, Thân có Khôi, Việt tọa thủ là người tài giỏi ở trong nhà hoặc ra ngòai đều là bận đàn anh.
3.  KHÔI VIỆT ĐỐI CHIẾU GIẢ NGHỊ NIÊN THIẾU ĐĂNG KHOA Cung Mệnh có Khôi tọa thủ có Việt chiếu hoặc Việt tọa thủ Khôi chiếu như Giả nghị nhỏ tuổi đã đỗ đạt cao.
4. TỌA HƯỚNG QUÝ CHẲNG PHÙNG KHÔNG XỨ, GẶP KHOA THỜI NHẤT CỬ THÀNH DANH Cung Mệnh có Khôi tọa thủ có Việt chiếu hay có Việt tọa thủ Khôi chiếu lại gặp Hóa Khoa và xá lánh, được Tuần, mTriệt, Thiên, Địa Không thì chỉ một lần đi thi cũng công thành danh toại.
5.  KHÔI VIỆT MỆNH THÂN ĐA THIẾT QUÊ Cung Mệnh, Thân có Khôi, Việt tọa thủ là người khoa bảng đi thì tất đổ cao ví như bẻ được cành quế.
6.  THIÊN KHÔI THIÊN VIỆT CÁI THẾ VĂN CHƯƠNG Cung Mệnh có thiên Khôi tọa thủ Thiên Việt chiếu hoặc Việt tọa thủ Khôi chiếu là người học rộng tài cao nếu được Xương, Khúc, Khoa, Tuế, Tấu hội hợp thật là hoàn mỹ người có cách này là bậc văn tài lỗi lạc uyên bác.
7.  KHÔI TINH LÂM MỆNH, VỊ LIỆT TAM THAI Cung Mệnh có Khôi tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất có uy danh lừng lẫy, và được hưởng giàu sang trọn đời. Mệnh an tại Ngọ có Khôi, Việt, Xương, Khúc gặp Tử đồng cung người tuổi Tân là thượng cách.
8.  KHÔI VIỆT ĐỒNG HANH VĨ CỰ THAI PHỤ Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Khôi, Việt tọa thủ đồng cung được Khoa, Quyền, Lộc, Xương, Khúc hội hợp tất đư¬5c hưởng giàu sang vinh hiển hơn người.
9.  KHÔI VIỆT XƯƠNG KHÚC LỘC TỒN PHÙ TINH SÁT VÔ SUNG ĐA PHÚ QUÝ Cung Mệnh có Xương, Khúc, Lộc Tồn hội hợp không bị Kinh, Đà, Không, Kiếp xâm phạm tất là người học rộng tài  cao, được hưởng giàu sang và làm nên vinh hiển.
10. SAO QUAN, PHÚC CÙNG KHÔI TINH, LÀM CHUNG THÂN, MỆNH ĐỀ ĐANH BẢNG RỒNG Cung Mệnh, Thân có Khôi, Việt tọa thủ gặp Thiên, Quan, Thiên Phúc Quý Nhân hội hợp là người có bằng cấp cao. Chỉ một lần đi thi đã thành công danh toại.
11. NGỌC HẮNG HẮC CHÍ NHỎ TO THIÊN KHÔI CƯ TÝ THỦ HỒ MỆNH VIÊN Cung Mệnh an tại Tý, có thiên Khôi tọa thủ thì ngọc hành có nốt ruồi.
12. VIỆT KHÔI QUYỀN LỘC TRONG NGOÀI TRƯỞNG NAM TRƯỜNG NỮ GÁI TRAI ĐỒNG BÀN Cung Mệnh, Thân có thiên Khôi, Thiên Việt, Hóa Quyền hay Hóa Lộc tọa thủ trai tất là trưởng nam, gái là trưởng nữ.
13. VIỆT KHÔI LONG PHƯỢNG KHÚC XƯƠNG, NGỘ KHOA ẮT HẲN BẺ CÀNH QUẾ HOA Cung Mệnh có Thiên Khôn, Thiên Việt, Long Trì, Phượng Các, Văn Khúc, Văn Xương vá Hóa Khoa hội hợp đi thi tất đỗ cao dễ dàng như bẻ cành quế.
14. KHÔI VIỆT KHOA MỤC CHẲNG SAI KHÔI HÙYNH VIỆT ĐỆ CÓ TÀI TRONG KINH Cung Mệnh, Thân có Thiên Khôi, Thiên Việ tọa thủ là người khoa bảng, cung Huynh Đệ có Khôi, Việt tất có anh em làm nên danh giá.
15. VIỆT KHÔI LƯƠNG TƯỚNG QUÍ TRUNG ẮT LÀ CHẮC GIỐNG CON GIỒNG CHẲNG SAI Cung Mệnh Thân có thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Lương, Thiên Tướng hội hợp là con nhà danh giá vọng tộc.
16. KHÔI VIỆT XƯƠNG KHÚC LỘC TỒN PHÙNG HÌNH SÁT CÔ SDUNG ĐẠI PHÚ QUÝ Cung Mệnh có Xương Khúc, Khôi, quyền, Lộc Tồng hội hợp nếu không bị Hình, Sát xâm phạm là người học rộng tài cao tất nhiên làm nên hiển đạt và giàu có.
17. KHÔI VIỆT TRÙNG PHÙNG SÁT TẤU CỐ TẬT VƯU ĐA Cung Mệnh có Khôi, Việt tọa thủ gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp hội hợp là người có tật hoặc mắc bịnh kinh niên không chữa khỏi được.
18. KHÔI VIỆT PHỤ TINH VI PHÚC THỌ Cung Mệnh có Khôi, Việt tọa thủ gặp như Trung Tính tốt đẹp quần tu tất đư¬5c hưởng phúc sống lâu.
19. KHÔI VIỆT VĂN KHOA NGỘ ĐÀ KỴ THIÊN VI ĐẬP SĨ Cung Mệnh có Khôi, Việt gặp Đà, Kỵ là người tài giỏi nhưng không gặp thời thường là kẻ sĩ ẩn đặt.
20. QUÝ NGỘ QUÝ HƯƠNG PHÙNG CHI QUÝ THỊNH Cung Quan Lộc có Khôi, Việt tọa thủ đường công danh tất thịnh đạt lâu bền.
21. KHÔI VIỆT LƯU TẤT ÁCH GIÁNG QUÁN VÕ VĂN Cung Tật Ach có Khôi, Việt tọa thủ như Giáng Quân dối nát.
22. KHÔI NGỘ KỴ TRÊN ĐẦU CÓ TẬT: VƯỢNG NGỘ KHÔI THẬT LẮM NỐI RUỒI Cung Tật Ach có Thiên Khôi gặp Hỏa Kỵ thì có tất ở đâu gặp Đế Vượng tất trong mình có nhiều nối ruồi.
23. CUNG TỬ TỨC TRONG NGOÀI KHÔI VIỆT HẲN SINH NGƯỜI HÀO KIỆT KHOA DANH Cung Tử Tức có thiên Khôi, Thiên Việt tọa thủ tất sinh được con quý thông minh đỗ đạt.
24. LƯỠNG QUÝ PHÙNG TỬ VI ĐÒAI CHẤN ẤT SINH CON CẦU TỰ CHẲNG SAI Cung Tử Tức an tại Mão, Dậu có tử Vi gặp Thiên Khôi, Thiên Việt hội hợp tất có con cầu tự.
25. KHÔI VIỆT GIÁP MỆNH VI KỲ CÁCH Cung Mệnh sán gsủa tốt đẹp giáp Khôi, giáp Việt là người thông minh được nhiều người quý mến và sớm hiển đạt.
26. GIÁP QUÝ GIÁP LỘC THIỂU NHÂN TRI Cung Mệnh giáp Khôi, Việt, giáp Lộc nên rất giàu có và làm nên vinh hiển hơn người tuổi Giáp, tuổi Canh mệnh an tại Mão hoặc Sửu giáp Khôi, Việt giáp Lộc là thượng cách.
TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI – 23
2.  VĂN XƯƠNG TÍNH THẠNH THẢ KHIẾT TỬ ÍCH PHU SƯƠNG Nữ số cung Mệnh có Văn Xương tọa thủ tất tính tình thanh tao và rất vượng phu ích tử.
3.  DƯƠNG PHI HẢO SẮC THỊ KHÚC XƯƠNG Dương Quý Phi cung Mệnh có Xương, Khúc hội chiếu nên rất xinh đẹp khiến vua  Đường Huyền Tôn và An Lộc Sơn phải say mê điêu đứng.
4.  NỮ NHÂN XƯƠNG KHÚC THÔNG MINH PHÚ QUÝ ĐA DÂM Đàn bà cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ là người thông minh lanh lợi được hưởng giàu sang nhưng rất đa dâm.
5.  XƯƠNG KHÚC NHẬP MỆNH THÂN, TÀI DANH QUÁN THẾ Cung Mệnh, Thân an tại Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ là người có văn tài nổi tiếng.
6.  KHÚC XƯƠNG NHẬP MỆNH DANH QUÁN ĐƯƠNG THỜI Cung Mệnh có Khúc, Xương tọa thủ thì có danh tiến ngay đời mình.
7.  VĂN XƯƠNG VĂN KHÚC VI NHÂN ĐA HỌC ĐA NĂNG Cung mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ là người học rộng  tài cao nếu được thêm Khoa, Quyền, Lộc hội chiếu mới hòan tòan tốt đẹp tất làm nên vinh hiển.
8.  VĂN TINH CỦNG CHIẾU GIẢ NGHỊ NIÊN THIẾU ĐĂNG KHOA Giả Định cung Mệnh an tại Sửu có Xương, Khúc tạo Mùi xung chiếu Khôi, Việt hội hợp nên tuổi trẻ đã đỗ cao và sớm hiển đạt.
9.  XƯƠNG KHÚC LÂM Ư SỬU TẮC CẬN THIÊN NHAN Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ đồng cung là người tài cao học rộng thường phó tá vị nguyên thủ. Số Giả Nghị Mệnh an tại Sửu có Xương, Khúc tọa thủ đồng cung tại Mùi xung chiếu nên khi ra làm quan được ở kế cận bên vua.
10. VĂN XƯƠNG HỘI LIÊM, CHỈ TÁNG MỆNH THIÊN NIÊN Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi, Mão, Dậu, Tỵ, Hợi có Xương, Liêm tọa thủ đồng cung tất không thọ. Riêng người tuổi Tân Mệnh an  tại Tý, Hợi có Xương, Liêm tọa thủ nếu Thân được Phủ, Tướng hội hợp cũng được sống lâu.
11. XƯƠNG KHÚC GIÁP TRÌ QUÝ NHI THẢ HIỂN Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Am, Dương tọa thủ đồng cung giáp Xương giáp Khúc nên rất quý hiển ví như là ngọc cành vàng, Thái Dương là đơn trì Thái Am là quế trì.   12. VĂN QUẾ VĂN HOA CỬU TRÙNG QUÝ HIỂN Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ đồng cung nên rất tốt đẹp làm nên vinh hiển và được hưởng phú quý song toàn.
13. XƯƠNG KHÚC SỬU MÙI GIÁP NHÂN DƯƠNG NỮ, KIÊM PHÙNG HỒNG LỘC HIỀN PHỤ CHI NHÂN Cung Mệnh an tại sửu, Mùi có Xương, Khúc tọa thủ s9ồng cung gặp Hồng, Lộc hội hợp đàn bà tuổi Giáp là người vượng phu ích tử làm lợi cho chồng cho con và được hưởng giàu sang vinh hiển trọn đời.
14. XƯƠNG KHÚC TỴ HỢI LÂM: BẤT QUÝ VI ĐẠI PHÚ Cung Mệnh an tại Tý, Hợi sáng sủa tốt đẹp có Xương, Khúc tọa thủ hay hội chiếu nếu không quý hiển tất giàu có vào hàng phú gia địch quốc.
15. TỴ HỢI TỌA QUẾ, HOA PHI VINH TẮC PHÚ Cung Mệnh an tại tỵ, Hợi có Xương, Khúc tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp nếu không làm nên hiển hách thời cũng giàu có vào hàng đại phú.
16. XƯƠNG KHÚC LIÊM TRINH Ư TỴ HỢI VI NHÂN BẤT THIỆN TAO HÌNH Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Xương, Khúc tọa thủ gặp Liêm đồng cung là người không lương thiện có tính sâu trá, khoe khoang và thường phải tù tội.
17. XƯƠNG KHÚC HỌC LỰC PHÙNG TUẾ DƯƠNG THIỆN LÁC TỤNG SƯ Cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ gặp Thái Tuế, Kinh Dương hội hợp tất có tài lý luận, nguy biên thường là luật sư.
18. VẬN XƯƠNG CƯ NGỌ KÝ VIỆT KHỐN: ĐẮC PHỦY DIỆU CHUNG THÀNH ĐẠI KHÍ Cung Mệnh an tại Ngọ có Văn Xương là Dương Kim tọa thủ vào cung Ngọ là Dương Hỏa bị khắc chế sách viết rằng nguy, nếu lại được sao thuộc hành Thủy tọa thủ tất thành đại khí có sự nghiệp lớn lao danh tiếng.
19. VĂN XƯƠNG PHÙNG QUẢ TÚ TRƯƠNG ĐẾ SƯ BỘ TẦM TIÊN Cung Mệnh có Văn Xương tọa thủ gặp Quả tú đồng cung là người cô độc, xa lánh việc trần tục ví như Trương Đế sư đi tìm tiên.
20. VĂN KHÚC BÍ NGUYỆT Ư HỢI CUNG, QUỐC SẮC THIÊN HƯƠNG NHÂN SỞ ÚY Cung Phu, Thê an tại Tý, Hợi có Nguyệt  tọa thủ Văn Khúc đồng cung là số lấy công chúa hay phò mã hoặc người thường  lấy vợ đẹp con nhà khuê các trâm anh thế phiệt.
21. VĂN XƯƠNG, TRIỀU NHẬT Ư NGỌ VỊ PHONG TRẦN ĐỊA BỘ THẾ NAN NHÂN Cung Mệnh an tại Ngọ có nhật tọa  thủ Văn xương đồng cung là người lịch duyệt, trên đời khó ai bì kịp.
22. XƯƠNG KHÚC VĂN KHÚC ĐỒNG CUNG, PHONG ĐỖ LIỆT TRƯỚNG DUY CHI THỊ Cung Mệnh có Xương, Khúc Miếu, Vương đồng cung nhu Phong Đỗ văn võ tòan tài kẻ dưới trường rất đông.
23. XƯƠNG KHÚC HỮU ÂM DƯƠNG NHI ĐẮC LỰC Cung Mệnh có Nhật, Nguyệt Đắc Địa tọa thủ lại thêm Xương, Khúc hội hợp thật là đắc lực.
24. VĂN KHÚC KỴ ĐỒNG HÓA KỴ HẠN NAN PHÒNG YÊU TỬ CHỈ ƯU Sao Văn Khúc rất sợ gặp Hỏa Kỵ hạn có cách này tất phải chết.
25. XƯƠNG KHÚC THỦ THÂN PHÙNG CƠ DÂM LOẠN Cung Thân có Xương, Khúc gặp Thiên Cơ là người dâm lọan tới già còn mơ tưởng chuyện trai gái.
26. NỮ MỆNH PHÙNG XƯƠNG RIÊU NHẬT SINH DÂM ĐẢNG Nữ số cung Mệnh có Văn Xương, Thiên Riêu tọa thủ đồng cung mới nu61t mắt đã dâm đãng.
27. KHÚC XƯƠNG ĐỒNG ĐỘ LÝ HẦU CHI NHÂN Cung Mệnh, Thân có Văn Xương, Văn Khúc tọa thủ nếu kém cũng làm được trưởng ấp hay lý trưởng.
28. KHÚC XƯƠNG NỮ MỆNH CHẲNG LÀNH VƯỜN XUÂN ONG BƯỚM BẺ CÀNH BÁN RAO Nữ số cung Mệnh có Văn Xương, Văn Khúc, Hãm Địa tọa thủ thì được nhiều người ve vãn và bị mang tiếng xấu.
29. XƯƠNG KHÚC HÃM CUNG, HUY SÁT PHÁ HƯ DỰ CHI LONG Cung Phúc Đức có Xương, Khúc, Hãm, Địa  tọa thủ gặp Kình, Đà, Không, Kiếp hoặc Phá quân, Thiên Lương hội hợp thời phúc bạc suốt đời không được xứng ý toại lòng lại phải ly tổ bôn ba mới đủ ăn.
30. XƯƠNG KHÚC HÃM Ư THIÊN THƯƠNG NHAN HỒI YỂU TRIẾT Nhan Hồi cung Mệnh an tại Dần có Kình, Đà, Không, Kiếp hội hợp Mệnh, Thân hạn gặp Xương, Khúc, Thương, Sứ, Thất Sát, Kình, Đà lưu niên nên phải chết non vì Xương, Khúc tối kỵ Kình, Đà, Không, Kiếp hoặc Thương Sứ thời có học cũng chẳng thành đạt.
31. XƯƠNG KHÚC KỶ TÂN NHÂM SINH NHÂN BHẠN PHÙNG LA VÕNG LỰ ĐẦU HÀ Cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ người tuổi Kỷ, Tân, Nhâm hạn đến cung Thìn, Tuất phải đề phòng Tân, Nhâm hạn đến  cung Thìn, Tuất phải đề phòng tai nạn sông nước hay đâm dần xuống sông tự vận.
32. XƯƠNG KHÚC LỘC TỒN DO VI KỲ THỊ Cung Mệnh có Xương, Khúc, Đắc Địa tọa thủ gặp Lộc Tồn đồng cung là người đa tài dĩ nhiên hiển đạt hơn người.
33. XƯƠNG KHÚC LƯỠNG PHÁ LÂM HỔ THỐ SÁT DƯƠNG XUNG PHÁ BÔN BA Cung Mệnh an tại Dần, Mão, có Xương khúc  tọa thủ ga95p Phá Quân, Phá Toại hay Kình, Đà, Không, Kiếp hội hợp tất phải bỏ gia đình lang thang phiêu bạt suốt đời nghèo khổ, lai hay mắc tai họa tù tội và thường yêu tử.
34. XƯƠNG KHÚC TẢ HỮU HỘI DƯƠNG ĐÀ ĐƯỢNG SINH CHÍ DỊ Cung Mệnh có Xương, Khúc tọa thủ gặp Tả, Hữu đồng cung Kình, Đà hội hợp là người dị tướng và trong mình có nhiều nốt ruồi kín.
35. TẢ PHÙ VĂN XƯƠNG VỊ CHÍ TAM TRAI Cung Mệnh có Văn Xương tọa thủ gặp Tả Phủ đồng cung nên rất thông minh và được giàu sang vinh hiển.
36. KHÚC XƯƠNG NHẬT NGUYỆT SONG LONG TẠI CHUNG NIÊN VỊ HÀNH MÊ SẮC DƯƠNG PHI Cung Mệnh có Khúc, Xương tọa thủ gặp Nhật, Nguyệt, Thanh Long, Long Đức hội hợp như Dương Quý Phi tài sắc khuynh thành khiến bao khách si tình mê mệt.
37. VĂN KHÚC NGỘ THIÊN LƯƠNG VĨ CHÍ THAI CƯƠNG Cung Mệnh có thiên Lương, Văn Khúc tọa thủ đồng cung là người chí khí hiên ngang cung Mệnh an tại Ngọ gặp Lương, Khúc là thượng cách hoặc có Lương tại Ngọ, Khúc tại Tỵ, là quý cách.
38. VĂN TINH ÁM CŨNG MÃI NGHỊ DỌAN HỈ ĐĂNG KHOA Cung Mệnh sáng sủa được Cương, Khúc xung chiếu nên rất tốt đẹp như Mãi Nghị đỗ cao làm nên vinh hiển.
39. XƯƠNG KHÚC PHÁ QUÂN PHÙNG HÌNH KHẮC ĐA LAO KHỔ Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Mão, Dậu  có Xương Khúc, Phá quân tọa thủ gặp Hình, Kỵ đồng cung hay xung chiếu tất phải lao làm khổ trí suốt đời không xứng ý toại lòng.
40. KHÚC XƯƠNG HÃM THIÊN THƯƠNG ĐỒ LÃNG ĐÃNG LIÊM TRINH PHÙNG VĂN QUẾ CẢNH BÔN BA Cung Mệnh có Liêm Tirnh tọa thủ gặp Văn Xương đồng cung hoặc Xương, Khúc tọa thủ tại cung Nô Bộc tất công danh lận đận phải bôn ba lao khổ nếu không phải yếu tử.
41. XƯƠNG KHÚC CƠ LỘC THANH TÚA XẢO Cung Mệnh có Xương, Khúc, Đắc Địa tọa  thủ gặp Cơ, Lộc hội hợp là người xinh đẹp lại biết nghề thêu thùa cánh củi rất khéo léo.
42. VĂN KHÚC VŨ KHÚC ĐỒNG MỆNH LÝ TINH LOẠT TƯỚNG TƯỚNG CHI VINH Cung Mệnh có Văn, Vũ đồng cung Miếu, Cượng là người tài kiêm văn võ như Lý Linh làm đến tể tướng.
43. VĂN XƯƠNG VŨ KHÚC Ư THÂN MỆNH VĂN VŨ KHIÊM BÌ Cung Mệnh Thân có Văn Xương, Vũ Khúc hội hợp là người văn võ tòan tài. Tôn Tẫn cung Mệnh an tại Thân có Vũ tọa thủ cung Thìn an tại Tý có Va7n tọa thủ tại Ngọ xung chiếu nên tài kiếm văn võ.
44. NHỊ KHÚC TRIỀU VIÊN PHÙNG TẢ HỮU TƯỚNG TƯỚNG CHI TÀI Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Văn Khúc, Vũ Khúc, Tả, Hữu hội chiếu là người văn võ song toàn thường hiển đạt về nghiệp võ hơn là văn.
45. NHỊ KHÚC VƯỢNG CUNG OAI DANH HÁCH DỊCH Cung Mệnh có Vũ Khúc, Miếu, Vượng tọa thủ gặp Văn Khúc đồng cung là người tài kiên văn võ có uy quyền hiển hách và danh tiếng lừng lẫy.
46. NHỊ KHÚC THAM LANG NGỘ SỬU HẠN PHÒNG NỊCH THỦY CHI ƯU Hạn đền cung Ngọ hay Sửu gặp Tham, Vũ, Văn Khúc hội hợp tất phải đề phòng tai nạn sông nước.
47. XƯƠNG KHÚC GIÁP CHIẾU NGỘ CÁT HỮU DUYÊN Cung Mệnh giáp Xương giáp Khúc hay chiếu Mệnh gặp Cát Tinh là người có duyên.
48. GIÁP XƯƠNG GIÁP KHÚC CHỦ QUÝ HỀ Cung Mệnh, thân giáp Văn Xương, Văn Khúc nên rất quý hiển.
49. XƯƠNG KHÚC GIÁP MỆNH TỐI VI KỲ Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp giáp Xương giáp Khúc là người thông minh tất nhiên rất quý hiển cung Mệnh an tại Sửu, cung tý có Văn Khúc, cung Dần có Văn Xương tọa thủ là đệ nhật cách.
50. XƯƠNG KHÚC GIÁP MỆNH XUẤT NGOẠI ĐA CẬN QUÝ NHÂN Cung Mệnh giáp Xương giáp Khúc ra  ngoài thường gần gũi những người quyền quý.
51. XƯƠNG KHÚC GIÁP QUAN LỘC ĐINH TÁC CAO KHOA Cung Quan giáp Xương giáp Khúc người tuổi Đinh thì đỗ cao.
52. VĂN QUẾ  VĂN HOA ĐỐI Ư PHU THÊ THỌ  NHƯ BÀNH TỔ Cung Phu, Thê an tại Sửu, Mùi có Xương, Khúc đồng cung hay một tọa thủ một xung chiếu thì sống lâu như bành tổ.
53. XƯƠNG KHÚC CÁT TINH ĐỨC VỊ CHI NGỌC TRỤ THIÊN Cung Phúc Đức an tại Ngọ có tử Vi tọa thủ Khúc Xương ngoại chiếu ví như cây cột chống trời cứu giải nhiều tai họa và được hưởng phúc dồi dào.
54. QUẾ SỨ HOA THƯƠNG TỐI HIỀM GIAO NGỘ MẠC PHÙNG SÁT DIỆU ĐA KHỔ TAI ƯƠNG Xương, Khúc an tại cung Nộ Bộc hay Tất Ach thời gặp Thương, Sứ nếu Thân cư thiên Di mà hạn đến cung ấy tất phải đề phòng tai nạn có thể mạng vong ví Quế tức là Văn Quế tên riêng của Văn Xương đi cùng cùng với Sứ là Thiên Sư tức Truyền Sứ thần và Hoa là Văn Hoa tên riêng của Văn Khúc đi chung với Thương tức Thiên Thương là Hư Hao Thần thường đem đến những tai ương họa hại.
55. XƯƠNG KHÚC LIÊM TRINH Ư TỴ HỢI PHÙNG HÌNH BẬT THIỆN THẢ HƯ KHOA Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Liêm Trinh tọa thủ gặp Xương, Khúc, Thiên Hình hội chiếu tất khó đỗ đạt nếu gặp nhiều Cát Tinh cứu giải thời cũng có bằng cấp nhưng đường đời gặp nhiều rắc rối.
TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI – 24
2. TẢ PHỤ HỮU BẬT CHUNG THÂN PHÚC HẬU Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất suốt đời được hưởng lại gặp may mắn và sống lâu.
3. TẢ HỮU ĐỒNG CUNG PHI LẠ Y TỬ Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ đồng cung gặp Khoa, Quyền, Lộc  hội  lợp  ví như người mặc áo gấm tía nên rất quí được hưởng giàu sang phúc thọ.
4. TẢ PHỤ PHÙNG CÁT TINH BẤT VI YỀU TRIẾT Cung Mệnh, Thân có Tả Phu gặp Cát Tinh không phải người chết non.
5. HỮU BẬT PHÙNG QUẢ TÚ TẤT DÃ TRƯỜNG SINH Cung Mệnh, Thân có Hữu Bật tọa thủ gặp Quả Tú là người rất thọ.
6. PHỤ BẬT PHÙNG THIÊN TƯỚNG ĐỊCH THỊ LƯƠNG Y Cung Mệnh có Phụ Bật tọa thủ gặp Thiên Tướng như họ Địch là thầy thuốc giỏi.
7. HỮU BẬT ĐƠN THỦ Ư MỆNH CUNG, LY HƯƠNG THỨ XUẤT Cung Mệnh có Hữu Bật đơn thủ là người phải xa quê hương bản quán.
8. TẢ HỮU ĐƠN THỦ CHIẾU MỆNH CUNG LY TÔNG THỨ XUẤT Cung Mệnh vô chinh diệu có Tả, Hữu tọa thủ hoặc xung chiếu, hay hợp chiếu tất phải sớm xa gia đình  lập nghiệp ở nơi xa quê hương bản quán. Trong trường hợp này cung Mệnh này gặp nhiều sao xấu xa mờ ám hội hợp tất suốt đời phải khổ sở cô đơn không thể quý hiền được và thường yểu tử. Tuy nhiên nếu được nhiều sao sáng sủa như Tử Phủ hội chiếu lại rất tốt đẹp được hưởng giàu sang và sống lâu.
9. PHỤ BẬT THIÊN PHÚC ĐỒNG VIÊN, NGÔI CAO CHÍNH VIỆN DANH TRUYỀN Y QUAN Cung Mệnh, Thân hay Quan Lộc có Phụ Bật tọa thủ gặp Thiên Phúc đồng cung tất được quyền cao trong chính phủ mà danh tiếng truyền khắp nơi.
10. PHỤ BẬT NGỘ THÁI ÂM NHÀN GÁI LÀM BÀ ĐỠ CỨU PHÒNG HỘ SINH Nữ số Mệnh có Phụ, Bật tọa thủ gặp Thái Am Hãm Địa tất làm bà đỡ.
11. SAO TẢ HỮU ĐỒNG CUNG GẶP GỠ MỆNH ĐÀO HOA TRƯỚC ĐỠ SAU NÊN Cung Mệnh có Đào Hoa gặp Tả Phụ, Hữu Bật thì trước xấu sau tốt.
12.TẢ HỮU VĂN XƯƠNG VỊ CHÍ TAM THAI Cung Mệnh có Tả, Hữu Văn Xương tọa thủ đồng cung tất làm nên sự nghiệp vinh hiển và được hưởng giàu sang phúc thọ.
13.TẢ HỮU TRINH DƯƠNG TẠO HÌNH LỤC Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ gặp Liêm Trinh, Kinh Dương hội hợp tấ suốt đời phải vướng vào ách tù tội gông cùm.
14. TẢ HỮU XƯƠNG KHÚC PHÙNG DƯƠNG ĐÀ LƯƠNG SINH ÁM TRÍ Cung Mệnh có Tả, Hữu, Xương Khúc hội hợp Kinh, Đà xâm phạm tất là người loạn trí ngớ ngẩn.
15. TẢ HỮU HỘI KHÔI VIỆT VI PHÚC THỌ Cung Mệnh có Tả, Hữu, Khôi, Việt hội hợp tất được hưởng phúc thọ và sống lâu.
16. HỮU BẬT THIÊN TƯỚNG PHÚC LAI LÂM Cung Mệnh có Thiên Tướng, Hữu Bật tọa thủ đồng cung tất được hưởng phúc sống lâu cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có cách này tất được hưởng giàu sang nhưng không bền nếu an tại Mão, Dậu thời đường đời gặp nhiều bước thăng trầm và chẳng được tọa ý.
17. PHỤ BẬT ÁI NHẬP MỘ CUNG, NHƯỢC PHÙNG ĐẾ TƯỢNG, VĂN ĐOÀN VÕ CÁCH HOẠCH PHÁT TÀI DANH Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi (Mộ Cung) có Tả, Hữu tọa thủ gặp Tử, Phủ (Đế Tượng) hay Cơ, Nguyệt, Đông, Lương (Văn Đoàn) hoặc Sát, Phá, Liêm, Tham (Võ Canh) hội hợp là người tài giỏi làm nên vinh hiển danh tiếng lừng lẫy và được hưởng giàu sang trọn đời.
18. TẢ PHỤ VĂN XƯƠNG HỘI CÁT TÍNH TÔN CƯ BÁT TỌA Cung Mệnh có Tả Phụ tọa thủ gặp Vân Xương đồng cung lại được nhiều Cát Tinh hội hợp tất là hàng Văn quan cao cấp.
19. MÔ PHÙNG TẢ HỮU TÔN CƯ BÁT TỌA CHI QUÝ Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Tả, Hữu tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất được hưởng phú quý sống lâu tài lộc hưởng dồi dào, công danh hoạnh đạt.
20. TẢ PHỤ TỬ PHỦ ĐỒNG CUNG TÔN CƯ VẠN THỪA Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Tả Phụ  , Thiên Phủ tọa thủ đồng cung là người giàu có tiền bạc chôn cất.
21. PHU BẬT GIÁP ĐẾ PHÚC LAI LÂM Cung Mệnh có Tử Vi tịa thủ giáp hữu tất được hưởng phúc sống lâu suốt đời được hưởng giàu sang và làm nên vinh hiển.
22. TẢ PHỤ TRÙNG LAI Ư MỆNH VỊ TIÊN TỔ HỮU QUANG Cung Mệnh có Tả Phụ tọa thủ tất cha ông được danh thơm.
23. PHỤ BẬT NGỘ TÀI CUNG Y CHU TRƯỚC TỬ Cung Tài Bạch có Tả Phụ, Hữu Bật, Đắc Địa tọa thủ là số tể tướng nếu cung Mệnh thật sáng sủa tốt đẹp.
24. TẢ HỮU TÀI CUNG KHIÊM GIÁP CỦNG Y LỘC PHONG DOANH Cung Tài Bạch có Tả, Hữu tọa thủ hoặc Giáp tả Giáp Hữu tất kiếm tiền rất dễ dàng suốt đời được phong lưu no cơm ấm áo.
25. PHỤ BẬT NGỘ TÀI CUNG Y BÀI CHỨ TỬ Cung Tài Bạch có Tả Phụ, Hữu Bật tọa thủ ví như người mặc áo gấm thêu hoa chủ sự phú quý vinh hiển, người có cách này được hưởng giàu sang trọn đời.
26. HỬU BẬT HỘI VỊ PHU CUNG VI NHÂN HỮU TIỀN TÌNH CHI PHẬN Nữ số cung Phu có Hữu Bật tọa thủ là hàng vợ bé.
27. TẢ HỮU XƯƠNG KHÚC Ư THẾ CUNG DIỄN CHÂN CHÂN Ư LÂN CHỈ Cung Thê có Xương, Khúc, Tả Hữu tất có nhiều vợ đẹp hiền lành và học thức đàn bà cung Phu có cách này tất lấy được chồng phong lưu danh giá.
28.TẢ HỮU TẠI PHU CUNG VÔ MÔI TỰ GIÁ Cung Phu, Thê có Tả, Hữu hội hợp tất  lấy vợ lấy chồng khỏi cần người mối lái hoặc không mất tiền hay mấy ít.
29. TẢ HỮU NHẬT NGUYỆT LÂM TỬ VỊ KHÁCH TRẬP TRẬP Ư TRUNG TƯ Cung Tử Túc có Tả, Hữu, Nhật, Nguyệt hội hợp có sự vui mừng về con cái liên tiếp nhưng trong lòng vẫn phải lo nghĩ.
30. TẢ HỮU ĐỒNG CUNG QUAN CƯ HẦU BÁ. Cung Mệnh hay Quan có Tả, hữu tọa thủ đồng cung thì có chức tước đến hầu bá.
31. MỘ PHÙNG TẢ HỮU ĐỒNG LAI THĂNG QUAN TIẾN CHỨC MIẾU ĐÀI NỔI DANH Cung Mệnh hay Quan Lộc an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Tả Phu, Hữu Bật cùng chiếu hay tọa thủ là người có quyền cao chức trọng lại được thăng chức luôn.
32. GIÁP TẢ GIÁP HỮU TẢO HÀI LỊNH KHÁCH Cung Mệnh giáp Tả giáp Hữu tất sớm vui với khách giai nhân
33. TẢ HỮU GIÁP MỆNH VI QUÍ CÁCH Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp giáp Tả giáp Hữu nên rất quý hiển lại có danh tiếng và được hưởng giàu sang hơn người.
TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI – 25
2.  MỆNH CƯ ĐÀO HỶ HƯỚNG TỬ DƯƠNG NHI PHÚ QUÍ KHAM KỲ Cung Mệnh có Đào, Hỷ, Tử Vi, Thái Dương chiếu thì giàu sang.
3.  MỆNH TRUNG HỒNG NGỘ KIẾP KHÔNG MẠC ĐÀM PHÚ QUÝ Cung Mệnh có Hồng Loan gặp Kiếp, không thì nghèo khó
4.  ĐÀO HỒNG NGỘ THIÊN CƠ ĐOÃN VI SẢO HỌA Cung Mệnh có Đào, Hồng tọa thủ gặp Thiên Cơ như họ Doãn là người họa sĩ tài ba.
5.  LÃNG LÝ ĐÀO XÁ GIA ĐỊA KIẾP TAM CANH GIAI TƯỞNG Ư GIAI NHI Cung Mệnh có Đào Hoa tọa thủ lại thêm Địa Kiếp là người chơi bời suốt đêm tơ tưởng đến người đẹp.
6.  ĐÀO HOA NGỘ PHI LIÊM NGUYỄN TỊCH TẦN TRIỀU NHI TÚY KHÁCH Cung Mệnh có Đào Hoa gặp Phi Liêm như Nguyễn Tịch đời Tần lúc nào cũng rượu chè say sưa.
7.  ĐÀO HOA THỦ MỆNH QUẢ THÊ Cung Mệnh có Đào Hoa tọa thủ là người ít khi ở với vợ để vợ cô đơn chiếc bóng và thường phải hai đời vợ
8.  NỮ TỬ ĐỒNG LOAN THỦ MỆNH CHỦ NHỊ PHƯ Nữ số Mệnh có Hồng Loan tọa thủ tất có hai đời chồng.
9.  HỒNG LOAN NGỘ KIẾP KHÔNG ĐỒNG THỦ XÁ BÀN CHI BẦN LỦ YỂU VONG Cung Mệnh, Thân hay Tài Bạch có Hồng Loan gặp Kiếp, Không tọa thủ đồng cung nếu không chết non cũng nghèo hèn
10. ĐÀO TANG Ở MỆNH CUNG SAU TRƯỚC, GÁI LẴNG LƠ NHỠ BƯỚC CẦU Ô Cung Mệnh có Đào, Tang tọa thủ đồng cung thì trước sau là gái lẳng lơ kén chồng
11. ĐÀO RIÊU SỐ GÁI AI HAY CHỒNG RA KHỎI CỬA GIẮT TAY TRAI VÀO Nữ số cung Mệnh có Đào Hoa, Thiên Riêu toa thủ là người lẳng lơ chồng vừa đi vắng thì đã giắt trai vào.
12. HỒNG LOAN TẤU HỶ VŨ ĐÀO NHỮNG PHƯỜNG CA XƯỚNG TIẾN VÀO NHÀ QUAN Cung Mệnh có Hồng Loan, Tấu Thư, Thiên Hỷ, Vũ Khúc, Đào Hoa hội hợp là người có tài hát hay múa giỏi ở nơi quan quyền.
13. KHÉO NGHỀ KIM CHỈ VÀ MAY HỒNG ĐÀO TẤU VŨ Ở ĐẦY MỆNH CUNG Cung Mệnh có Hồng, Đào, tấu, Vũ hội hợp tất làm nghề may giỏi.   14. HỒNG KHÔI XƯƠNG LIÊM PHÙ TRÌ SĂN RỒNG DÂNG TRƯỚC TRONG THÌ DANH CAO Cung Mệnh có Liêm, Trinh tọa thủ gặp Hồng Loan, thiên Khôi, Văn Xương hội hợp tất là tay mưu sĩ được trọng dụng và rất nổi tiếng.
15. THIÊN NGUYỆT ĐỨC NGỘ ĐÀO TINH TRAI SINH GÁI ĐẸP VỢ LÀNH CHỒNG SANG Cung Mệnh, Thân có Đào Hoa gặp Thiên Đức, Nguyệt Đức hay Tham Lang, Miếu Vương tọa thủ thì người đẹp đẽ đoan trang trai lấy được vợ hiền gái lấy được chồng sang.
16. MỆNH ĐÀO THÂN LẠI HỒNG LOAN; VẬN PHÙNG THÁI TUẾ KHẢ HOÀN THẤY CHI Cung Mệnh có Đào Hoa, Thân có Hồng Loan tọa thủ thì tất là người ong bướm ưa chuyện trai gái nhưng hạn gặp Thái Tuế thì chẳng ai lai vãng.
17. ĐÀO HỒNG THAI HỶ TRONG SOI NGOÀI GIA BINH TƯỚNG GÁI TRAI NGANG TÀNG Cung Mệnh có Đào, Hồng, Thai, Hỷ hội hợp lại có Phục Binh đồng cung Tướng Quân chiếu thì trai gái nguyệt hơn bừa bãi.
18. HỒNG LOAN MAY VÁ CỬI CANH; HIỀM PHÙNG BINH TƯỚNG ẮT SINH TAI NẠN Nữ số cung Mệnh có Hồng Loan tất khéo nghề vá may nhưng nếu gặp Phục Binh, Tướng Quân thì hay sinh tai họa.
19. NHAN HỒI YỂU TỬ DO HỮU ĐÀO HỒNG KHÔNG KIẾP ĐÀ LINH THỦ MỆNH Nhan Hồi học trò Đức Khổng Tử cung Mệnh có Đào, Hồng, Không, Kiếp Đà, Linh hội hợp nên phải chết non.
20. ĐÀO HỒNG CÙNG THIÊN HÌNH ĐỒNG HỘI GÁI TIẾT TRINH HIỀN NỘI TỀ GIA Cung Mệnh có Đào Hoa, Hồng Loan hội Thiên Hình là người đàn bà tiết hạnh thuần hậu tề gia nội trợ.
21. ĐÀO HOA CƯ QUAN TẢO TUẾ ĐẮC QUÂN HÀNH CHÍNH Cung Quan Lộc có Đào Hoa tọa thủ là người được vua tin dùng mới ra làm quan và thường hiển đạt sớm.
22. THÂN HÌNH HỒNG ĐÀO KIÊM THAI TỌA NHI CÔNG DANH KHẢ TẤT Cung thân có Hồng, Đào tọa thủ lại thêm  Thai, Tọa ắt có công danh mặc dù muộn màng.
23. QUAN CUNG HỶ NGÔ ĐÀO HỒNG THIÊN DI TỐI KIẾP KHÔNG LÂM VÀO Cung Quan gặp Đào, Hồng, Hỉ thì đường hoan lộ được nhẹ bước thang máy. Cung Thiên Di rất sợ Kiếp, Không có cách này là hạng chết đường hay bị cướp giết.   24. HỒNG LOAN CƯ THÊ TIỀN KHẮC Cung Phu, Thê có Hồng, Loan tất khắc chồng khắc vợ.
25. SỞ AI GIA HỒNG LOAN TỨ VƯỢNG LIỆT PHU QUÂN CHI VỊ Cung Phu an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Hồng Loan tọa thủ là số gái khóc chồng.
26. ĐÀO HOA PHÙNG THIÊN MÃ TÚNG KHÁCH VÔ MÔI. Cung Phu, Thê có Đào, Mã đồng cung tất vợ chồng lấy nhau tự nhiên, yêu nhau rồi lấy nhau không mối lái.
27. HỒNG LOAN PHÙNG ĐỊA KIẾP Ư PHU QUÂN MỆNH HẢO CHÍ BÁCH BẤT BẢO CHI THẬP Cung Phu có hồng, Loan tọa thủ gặp Địa Kiếp, Mệnh tốt thì vợ chồng ăn ở với nhau đến 100 tuổi, Mệnh xấu thì chỉ 10 năm.
28. THAI TINH LẠI GẶP ĐÀO HOA  TIỀN DÂM HẬU THÚ MỚI RA VỢ CHỒNG Cung Phu, Thê có Thai, Đào tọa thủ thì vợ chồng đi lại với nhau rồi mới lấy nhau.
29. VỢ CHỒNG VIỄN PHÔI THA HƯƠNG ĐÀO HỒNG LEN LỎI VÀO HÀNG THIÊN DỊ Cung Thiên Di có Đào, Hồng tất đi xa mà nên vợ chồng.
30. HỒNG LOAN NGỘ KỴ PHU CUNG TƠ HỒNG ĐÃ DỨT MÁ HỒNG CÒN ƯA Cung Phu thê gặp Hồng Loan ngộ Họa Kỵ tất vợ chồng có phen bỏ nhau để lấy người khác.

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Close
Back to top button
0853989686
Liên hệ