tổng hợpTỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI

TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI – 16 đến 20

2.  LỘC TỒN TẠI VIÊN CHI TỬ TỔ NGHIỆP Cung Mệnh có Lộc tọa thủ tất được thừa huởng tiền của và gia sản do tiền nhân để lại.
3.  THIÊN LỘC TRIỀU VIÊN THÂN VINH QUÍ HIỂN Cung Mệnh có Lộc Tồn chiếu nên rất  tốt đẹp, suốt đời được hưởng giàu sang vinh hiển người tuổi Canh, Lộc Tồn an tại Thân, tuổi Giáp an tại Dần, tuổi Tân tại Dậu, tuổi At tại Mão chiếu Mệnh tức triều viên cách nếu an tại Tỵ, Hợi, Tý, Ngọ chiếu Mệnh không gọi là triều viên được tuy nhiên cũng tốt.
4.  MINH LỘC ÁM LỘC CẨM THƯỢNG THÊM HOA Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Lộc Tồn  tọa thủ, cung nhị hợp  có Hóa Lộc hoặc cung Mệnh có Hóa Lộc, nhị hợp có Lộc Tồntọa thủ ví như áo gấm thêu hoa, tất được hưởng giàu sang và làm nên vinh hiển người tuổi Giáp, Mệnh an tại Hợi có Hóa Lộc tọa thủ cung Điền Trạch an tại Dần có Lộc Tồn tọa thủ đắc cách “Minh Lộc Am Lộc” chắc chắn có quan chức lớn và uy quyền hiển hách. Nếu gặp Tuần, Triệt án ngữ hay Kinh, Kiếp hoặc Linh, Hóa, Hãm Địa hội hợp lại thành xấu xa mờ ám nhưng gặp Đà La thì hay vi Mã ngộ Đà là người khôn ngoan tuy hơi xảo trá.
5.  LỘC ĐÃO MÁ ĐÃO KỴ KIẾP KHÔNG THÁI TUẾ Cung Mệnh có Lộc tọa thủ gặp Mã xung chiếu hay Mã tọa thủ Lộc xung chiếu lại gặp Kiếp, Không, Thái Tuế hội hợp nên suốt đời chẳng được xứng ý toại lòng công danh trắc trở tiền tài nếu kiếm được cũng bị phá tan lại thường gặp nhưng tai họa quan lung và hình ngục.
6.  SONG LỘC CƯ NHI NGỘ CƠ LƯƠNG PHÚ GIA ĐỊCH QUỐC Cung Mệnh an tại Thìn, Túat có Cơ, Lương tọa thủ gặp Lộc Tồn, Hóa Lộc hội hợp tất giàu có tiền chôn bạ cất vào hàng tỷ phú.
7.  LỘC TỒN THẬP MIẾU TẠI HỢI CUNG CHUNG THÂN PHÚ TÚC Cung Mệnh an tại Hợi có Lộc Tồn tọa thủ tất suốt đời được hưởng giàu sang dư ăn dư mặc.
8.  LỘC PHÙNG LƯƠNG MIẾU BẢO TƯ TÀI, ÍCH DỮ THA NHÂN Cung Mệnh có Lộc Tồn hay Hóa Lộc tọa  thủ gặp Thiên Lương sáng sủa tốt đẹp đồng cung là người đem của mình cho kẻ khác tức cho vay để kiếm lời.
9.  LỘC PHÙNG XUNG PHÁ CÁT ĐÃ THÀNH HUNG Cung Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ gặp Phú xung chiếu nên rất mờ ám xấu xa người có cách này suốt đời không được toại chí bình sinh phải lo lắng vì sinh kế lại hay mắc tai họa tù tội, Lộc Tồn gặp Cự Môn, Quả Tú hoặc Kỵ, Kiếp cũng rất xấu xa và không thể giàu có được.
10. LỘC MÃ TỐI HỈ GIAO TRÌ CHÚNG NHÂN SÙNG ÁI Cung Mệnh có Lộc tọa thủ gặp Mã xung chiếu hay Mã tọa thủ gặp Lộc xung chiếu nên rất tốt đẹp người có cách này suốt đời được hưởng giàu sang tiền tài dễ kiếm và được nhiều người mến chuộng.
11. LỘC TỒN TÝ NGỌ VỊ THIÊN DI: TUÂN MỆNH PHÙNG CHI LỢI LỘC NGHI Cung Thiên Di an tại Tý, Ngộ có Lộc Tồn tọa thủ tất cung Mệnh được Lộc chiếu nên rất tốt đẹp người có cách này ra ngoài kiếm tiền một cách dễ dàng và suốt đời được hưởng giàu sang vinh hiển tiền của chất đống như kho lẫm.
12. HỢP HỘI CÙNG LỘC ĐỊNH VỊ CƯ KÍCH CHI THẦN Cung Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ có Hóa Lộc tại Thiên Di xung chiếu hoặc Mệnh có Hóa Lộc tọa thủ có Lộc Tồn tại Thiên Di xung chiếu tất hoanh phát võ nghiệp oai danh lừng lẫy vinh hiện hơn người.
13. HỢP LỘC CŨNG LỘC ĐỊNH VỊ VĂN VÕ TOÀN TÀI Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Hóa Lộc, Lộc Tồn hội chiếu là người tài giỏi văn võ kiêm toàn tiếng tăm lừng lẫy và được hưởng giàu sang trọn đời.
14. LƯỠNG LỘC NGỌ DẦN NHI PHÙNG TỬ VŨ, ĐINH KỶ ÂM NAM PHÚ ĐA DANH THỌ Cung Mệnh an tại Ngọ, Dần có Lộc Tồn, Hóa Lộc tọa thủ đồng cung hay xung chiếu gặp Tử, Vũ hội hợp đàn ông tuổi Đinh, Kỷ được hưởng phúc thọ và giàu sang vinh hiển các tuổi khác có cách này cũng làm nên rực rỡ nhưng không bằng hai tuổi Đinh, Kỷ.
15. SONG LỘC TRÙNG PHÙNG CHUNG THÂN PHÚ QUÝ Cung Mệnh có Lộc Tồn, Hóa Lộc hội hợp nên suốt đời được hưởng giàu sang vinh hiển.
16. Là HẬU CHUYÊN QUYỀNLƯỠNG TRÙNG THIÊN LỘC THIÊN MàBà Lã Hậu kiêm việc triều chính vì cung Mệnh an tại Dần có Lộc Tồn, Thiên mã tọa thủ đồng cung.
17. SONG LỘC THỦ MỆNH LÃ HẬU CHUYÊN QUYỀN Cung Mệnh có Lộc Tồn, Hóa Lộc tọa thủ đồng cung là người độc đoán thích lấn lướt người như bà Lã Hậu cung Mệnh an tại dần có cách này nên cướp quyền vua.
18. THIÊN LỘC THIÊN MÃ KÌNH NHÂN GIÁP ĐỆ Cung Mệnh an tại Dần, Thân, Tỵ, Hợi có Lộc Tồn tọa thủ Thiên Mã đồng cung là người khoa bảng văn chương lỗi lạc đanh thép.
19. LỘC TỒN THỦ Ư TÀI TRẠCH TÍCH NGỌC ĐÔI KIM Cung Điền, Tài có Lộc Tồn tọa thủ tất giữ được của cải bền vững nên rất giàu có, nếu Lộc Tồn tọa thủ tại cung Mệnh không được Cát Tinh phù trợ thời cô đơn.
20. LỘC TỒN NGỘ TRIỆT CƯ HUYNH ĐỆ NAM TRƯỞNG BÔN BA NGỌAI XỨ Cung Huynh Đệ có Lộc Tồn tọa thủ gặp Triệt án ngữ tất có anh em lang thang phiêu bạt nơi xứ người nếu không hạn đến cung này cũng phải đi xa.
21. MỆNH PHÙNG LỘC, CƯ KHÔNG THÂN SỨ MẢN KIẾP TOÀN PHÙNG PHƯƠNG THIỂU KHIẾM Cung Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ cung Thân có Thiên Không hoặc Địa Không tọa thủ tất suốt đời chỉ phong lưu hoặc đủ ăn chứ không thể giàu có được.
22. THIÊN LỘC NHI NGỘ THÁI ÂM Ư NHÀN CUNG DỊ ĐAO HUYNH ĐỆ Cung Huynh Đệ an tại Tý có Lộc Tồn, Thái Am tọa thủ đồng cung tất có anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.
23. PHÚC CƯ CÀN ĐỊA HIỀM CƯ TỒN CỰ THAM, LIÊM TUYỆT KIẾP MÃ HÌNH GIAO LAI TANG TUẾ TẢ, KHOA ĂN LỘC VINH THÂN VÔ TỰ NAN TÁC THIỆN LƯƠNG HẠNH KIẾN TAM KHÔNG ĐỒNG TỌA CẦN Ư BẤT KIẾN CHÍNH TINH BẠI DIỆU: DỊ THÂN THOÁT TỤC THIỆN NHÂN HẠNH PHÁT HỶ HÀI VĨNH CỬU Cung Phúc Đức an tại Hợi có tham, Liêm hay Cự Môn tọa thủ gặp Lộc Tồn, Tuyệt, Kiếp, Mã, Hình đồng cung lai có Tả, Khoa, An, Lộc, Tang, Tuế hội hợp tất được hưởng giàu sang nhưng không con nối dõi lại là người hung ác hay làm việc dữ, nhưng nếu bị Tuần hay Triệt Tinh và bản cung phải không có Chính Tinh tọa thủ, người có cách này nên đi tu thời đạt tiến và suốt đời sẽ được xứng ý toại lòng.
24. LỘC TỒN THIÊN MẢ ĐỒNG GIA CÓ NGƯỜI BUÔN MỘT BÁN BA NÊN GIÀU Cung Mệnh có Lộc Tồn, Thiên Mã tọa thủ đồng cung là người có tài buôn bán mà trở nên giàu có.
25. THÂN CƯ THÁI TUẾ DỮ NHÂN QUẢ HỢP Cung Mệnh, Thân có Thái Tuế tọa thủ là người ít bạn bè.
26. THÁI TUẾ PHÙNG THẤT SÁT Ư MỆNH VIÊN HUNG TRUNG GIA DIỆU TOÁN Cung Mệnh có thái Tuế gặp Thất Sát là người có mưu tính toán giỏi.
27. TUẾ ĐÀ THIẾT KỴ Ư DẦN THÂN Cung Mệnh an tại Dần, Thân có tuế, Đà  tọa thủ đồng cung tất hay bị tai vạ quan tung hình ngục.
28. THÁI TUẾ NGỘ DƯƠNG, ĐÀ ĐA CHIÊU KHẨU THIỆT Cung Mệnh có Thái Tuế gặp Kính, Đà thì hay bị mang tiếng thị phi khẩn thiệt.
29. MIỆNG NGẬP, NGẬP MIỆNG KHÔNG THÔNG THÁI, VÌ TUẾ ĐÀ RIÊU CÁC MỆNH VIÊN Cung Mệnh có Thái Tuế, Đà La, Thiên Riêu, Hoa Cái hội hợp là người cà lăm, nói lắp.
30. DẬU CUNG THÁI TUẾ THIÊN BÌNH, TAI BAY VẠ GIÓ DỄ SINH KHÔN CẦM Cung Mệnh an tại Dậu có Thái Tuế tọa thủ gặp Thiên Hình rất hay bị tai bay vạ gió.
31. TUẾ XƯƠNG THÌN TUẤT HỶ PHÙNG SÁT PHÁ TẢ HỮU MỘ KHOA LAI CỦNG VÕ TẤT ĐẠT CAO QUYỀN BÍNH QUÂN GIA Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất có Thái Tuế, Văn Xương tọa thủ đồng cung rất cần gặp Sát, Phá, Tả, Hữu, Mộ, Khoa hội hợp để trở thành tốt đẹp vì Xương Khúc rất kỵ tọa thủ tại La, Võng, Người có cách này có quyền cao chức trọng vào hàng quân sư, giỏi về chính lược chiến lược thường hoạnh đạt về võ nghiệp nếu gặp Linh, Hỏa xâm phạm thời tối độc.
32. THÁI TUẾ LÂM MỆNH CÔ BẦN ĐA HỮU THỌ PHÚ QUÝ TẮC YỂU VONG GIAI ĐO HẠN NGỘ LỘC HÃM THIỆT TUẦN Cung Mệnh có Thái Tuế, Thiên tọa thủ đồng cung, cung Tài, Quan, Dì có Lộc tọa thủ gặp Triệt hay Tuần án ngữ nếu hạn đến cung ấy mà phát đạt tất không thọ.
33. QUAN PHÙ THÁI TUẾ VẬN PHÙNG, THÁNG NGÀY CHƯA KIỆN CỬA CÔNG MỎI CHỒN Hạn gặp Quan Phù, Thái Tuế tất chỉ đi hầu tỏa suốt năm hoặc có chuyện thưa kiện cò bót.
34. TUẾ ĐÀ KỴ VẬN NGHÈO, QUA SÔNG VƯỢT BIỂN BA ĐÀO CHẲNG YÊN Hạn gặp Thái Tuề, Đà La, Hỏa Kỵ, Cư Môn thì nghèo túng, bôn ba kiếm sống qua ngày cũng chẳng đủ ăn.
35. THÁI TUẾ PHỤC BINH KỴ XUNG CÙNG NGƯỜI TRANH CẠNH TRONG LÒNG CHẲNG KHUÂY Hạn gặp Thái Tuế, Phục Bính, Hỏa Kỵ thì gặp những chuyện bực dọc vì cạnh tranh với người.
36. MẤY NGƯỜI MỆNH TUẾ MỘT VÌ, HẠN VÀO NĂM ẤY VẬN THÌ GIAN NAN Người sinh năm Dần, Mệnh an tại Dần có Thái Tuế tọa thủ hạn đến năm ấy tất phải gian nan điêu đứng.
37. CANH HIỀM THÁI TUẾ QUAN PHÙ CHI QUAN PHI KHẨU THIỆT QUYẾT BẤT KHÔNG Hạn gặp Thái Tuế, Quan Phù hội hợp nên đề phòng miệng tiếng thị phi nếu không phải đảo tung đình.
38. THÁI TUẾ QUAN PHÙ CÔNG TRỊ HỮU THẤP CHỈ CHI ƯU Đại, Tiểu, Hạn gặp Thái Tuế, Quan Phù nên đề phòng rắn, rết cắn, nếu không cũng bị miệng tiếng thị phi.
39. TRÀNH SINH ĐẾ VƯỢNG TẠI MỆNH VIÊN, KIÊM PHÙNG TỬ PHỦ QUẢNG ĐẠI CHI NHÂN Cung Mệnh có Tràng Sinh, Đế Vượng hội hợp gặp Tử, Phủ đồng cung là người chính nhân quân tử, không nịnh người trên không hiếp kẻ dưới.
40. TRÀNH SINH TẠI HỢI TUYỆT SỨ PHÙNG SINH NHI PHÙNG THIÊN MÃ LỘ ĐỒ BÔN TẨU Cung Mệnh an tại Hợi có Tráng Sinh tọa thủ Thiên Mã đồng cung là người tài giỏi nhưng suốt đời phải bôn ba lận đận.
41. TRÀNH SINH ĐẾ VƯƠNG TẠI TỬ CUNG LỘC QUYỀN CHIẾU CŨNG ĐA SINH QUÝ TỬ Cung Tử Tức có Tràng Sinh, Đế Vương tọa  thủ gặp Lộc, Quyền hội hợp tất sanh nhiều con quý có tài thao lược làm nên vinh hiển.
42. TRÀNH SINH ĐẾ VƯỢNG ĐA NHÂN GIÁP THAI NHẬT NGUYỆT MỘT LẦN SINH ĐÔI Cung Tử Tức có Trành Sinh, Đế Vượng thì nhiều con nếu lại Giáp Thai và Nhật Nguyệt thì sinh đôi.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI – 17

2. KÌNH DƯƠNG TÝ, NGỌ MÃO, DẬU PHI YẾU TRIẾT NHI HÌNH THƯƠNG Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, Mão, Dậu có Kình tọa thủ nếu không chết non tất phải mang tàng tật suốt đời và thường gặp những chuyện không may sảy đến trong đời. Người tuổi Giáp, Mệnh an tại Mão, tuổi Bính Mệnh an tại Tý có Kình Dương tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa hội hợp thời bình thường nếu bị nhiều sao xấu xâm phạm tất Kình Dương ơ đó hợp đảng với những sao xấu tác hại rất khủng khiếp.
3.  DƯƠNG CƯ ĐOÀI CHẤN LỤC MẬT LỤC GIÁP PHÚC NAN TOÀN Người tuổi Mậu, tuổi Giáp cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Kình Dương tọa thủ thì phúc khó toàn vẹn.
4.  DƯƠNG NHẬN HÃM TU BỊ THIẾT MIẾU VƯỢNG CƯ NHI HÀO KIỆT DƯƠNG DANH Cung Mệnh có Kình, Hãm Địa tọa thủ là kẻ trộm cắp, Miếu, Vượng, Đắc Địa là kẻ anh hùng danh tiếng.
5.  MÃ ĐẦU ĐỚI KIẾM PHI YỂU CHIẾT TẮC HÌNH THƯƠNG Cung Mệnh an tại Ngọ có Kình tọa thủ ví như kiếm kề cỏ ngựa gắp Tuất Sát, Thiên Hình hội hợp nếu không chết non thì cũng bị tù tội hoặc phải tan tát khổ sở.
6. KÌNH NGỘ ĐỒNG ÂM, NHI PHÙNG PHƯƠNG GIẢI NHẤT THẾ UY DANH Cung Mệnh an tại Ngọ có thiên Đồng, Thái Am, Kình Dương tọa thủ đồng cung, gặp Phượng Các, Giải Thần hội hợp là người tài giỏi thao lược uy quyền hiền hách danh tiếng lừng lẫy khác nào Quân Văn Trường đời Tam Quốc.
7.  MÃ ĐẦU ĐỚI KIẾM TRẤN NGỰ BIÊN CƯƠNG Cung Mệnh an tại Ngọ, có Kình tọa thủ nếu không bị Sát, Hình xâm phạm và được nhiều sao sáng sủa tốt đẹp như Khoa, Quyền, Lộc, Mã hội hợp lại là người tài ba thao lược, uy quyền hiển hách tiêng tăm  lừng lẫy và thường trọng nhằm nơi biên thùy người tuổi Bính Tuất có cách này là kỳ cách các tuổi khác cũng được vinh hiển nhưng sự nghiệp không bền và lại hay mắc tai họa.
8.  LÝ QUẢNG SỨC ĐỊCH VẠN CHỨNG THỊ HỮU KÌNH DƯƠNG LỰC SĨ. Lý Quảng cung Mệnh có Kình, Lực tọa thủ đồng cung nên sức khỏe muôn người khôn địch, lập được nhiều công trận hiện hách nhưng không được phong Hầu vì có cách trên.
9.  KÌNH DƯƠNG NGỘ LỰC SĨ LÝ QUẢNG BẤT HẦU Cung Mệnh có Kình Dương gặp Lực Sĩ  đồng cung như Lý Quảng có công đánh Phiên nhưng không được phong Hầu.
10. HÌNH XŨ DƯƠNG ĐÀ HƯỞNG PHÚC Ư NGŨ TUẦN CHI HẬU Cung Mệnh có Kình, Đà, Miếu, Vượng thì ngoài 50 mới gọi là được hưởng phúc.
11. DƯƠNG ĐÀ QUAN PHÙ Ư HÃM ĐỊA LOẠN THUYẾT CHI NHÂN Cung Mệnh an tại Tý có Kình, Đà gặp Quan Phủ là người ăn nói lung tung không đâu vào đâu.
12. ĐÀ LA ĐỊA KIẾP CHIẾU PHƯƠNG, LINH TINH LẠI GẶP BẤT TƯỜNG CHẲNG SAI Hạn có Linh Tinh gặp Đà La, Địa Kiếp, Hãm Địa chiếu thì đến Hạng Vũ cũng táng quốc, Thạch sùng cũng vong gia.
13. LỖ TAI ĐIẾC LÁC ÂU SẦU, DƯƠNG ĐÀ KHÔNG KIẾP MỘT MIỀN MỆNH CUNG Cung Mệnh có Kình, Đà, Không, Kiếp hội hợp là người điếc lác, ngễnh ngang.
14. DƯƠNG ĐÀ PHÙNG MÃ TRU75C XUNG, NHỮNG LÀ ĐÁNH ĐẮC ĐẸP ĐÔNG CHẲNG RỒI Cung Mệnh áo Kình Dương, Đà La gặp Thiên Mã xung chiếu tất là số nhà binh phải đánh Đông đẹp Bắc mãi không thôi.
15. DƯƠNG ĐÀ KỴ NGỘ ÂM DƯƠNG, ẮT SINH ĐỚI TẬT HÌNH THƯƠNG NAN PHÒNG Cung Mệnh, Thân có thái Am, Thái Dương  lạc hãm tọa thủ gặp Kình Dương, Đà La, Hỏa Kỵ hồi hợp là người mang ác tật.
16. DƯƠNG HỎA ĐỒNG CUNG OAI QUYỀN YỂM CHÚNG Cung Mệnh an tại Tứ, Mộ có Kình Dương, Hỏa, Linh tọa thủ đồng cung là người có uy quyền khiến muôn người phải khiếp sợ người tuổi Thìn, Tuất là thượng cách tuổi Sửu, Mùi là thứ cách.
17. DƯƠNG ĐÀ LINH HỎA THỦ THẦN MỆNH YẾU ĐÀ BỐI KHÚC CHI NHÂN Cung Mệnh, Thân có Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp là người có tật ở lưng hay bị gù lưng.
18. DƯƠNG ĐÀ HỎA LINH PHÙNG CÁT PHÁT TÀI HUNG TẮC KỴ Cung Mệnh có Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp nếu được nhiều Cát Tinh quần tụ tất luôn bán có tài lộc nếu bị nhiều sao mờ ám xâm phạm tất suốt đời khổ sở và thường mắc tại đến vong mạng.
19. DƯƠNG LINH TỌA MỆNH LƯU NIÊNBẠCH HỔ TAI THƯƠNG Cung Mệnh có Kình, Linh tọa thủ gặp Bạch Hổ lưu tất niên có tai nạn tang thương rất xấu.
20. KÌNH DƯƠNG ĐỐI THỦ TẠI DẬU CUNG, TUẾ, TẤU, DƯƠNG ĐÀ CANH MỆNH HUNG Cung Mệnh an tại Dậu có Kinh tọa thủ lưu Kình Dương, Đà LA lại gặp Kình, Đàcố định tối hung.
21. DƯƠNG ĐÀ LƯU NIÊN LINH PHÁ: ĐIỆN TƯ BẢN LẢNG NHẤT KÌNH HỎA VI VẠ CÁCH Cung Mệnh có Kình, Hỏa tọa thủ đồng cung hạn gặp Linh, Phá, Kình lưu niên tất phải sa sút nghèo hèn hoặc bị cắt chức hay giáng chức.
22. KÌNH DƯƠNG TRÙNG PHÙNG  LƯU DƯƠNG, TÂY THI HẠN QUYỀN THÂN Lưu Kình Dương gặp Kình Dương cố định, như Tây Thi phải tự vẫn mà chết.
23. ĐÀ LA TỴ HỢI DẦN THÂN PHI YÊU TRIẾT NHI HÌNH THƯƠNG Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi, Dần, Thân có Đà La tọa thủ nếu không chết non tất phải mang cố tật hay thương tích trong mình.
24. KÌNH DƯƠNG HỎA LINH VI HẠ CÁCH Cung Mệnh xấu xa mờ ám có Kình tọa thủ gặp Hỏa Linh đồng cung tất đời phải khổ sở không thể quý hiển đàn bà tối kỵ cách này.
25. THÂN NỘI TUẾ PHÙNG ĐÀ KỴ MẠC ĐẠO PHỒN HOA Cung Thân có Thái Tuế tọa thủ gặp Đà, Kỵ hội hợp là người quê mùa ngu độn.
26. DƯƠNG NHẬN PHÙNG NHẬT NGUYỆT BỊNH TẬT TRIỀN MIÊN Cung Mệnh hay Tật Ach có Kinh tọa thủ gặp Nhật, Nguyệt là người có bịnh tật liên miên.
27. THỐN KIM KHUYẾT KÌNH DƯƠNG PHẢN HIỀM TAO KHỔN Cung Thiên đi an tại Dậu có Kình Dương tọa thủ ra ngoài hay gặp nguy khốn.
28. TẬT ÁCH KIÊM ĐÀ NHẬN PHẢN MỤC TẬT SẦU Cung Tật Ách có Kình, Đà tọa thủ là người mù lòa.
29. ĐÀ LA LÂM PHỤ VỊ BẤT TU QUẢ TÚ DIỆC TĂNG BI Cung Phụ Mẫu có Đà, La tọa thủ nếu không mồ côi thì cũng có chuyện buồn rầu về cha mẹ.
30. ĐÀ KỴ NHẬN THỦ Ư PHU VỊ, HẠI CHỒNG CON CHƯỚC QUỶ GHÊ THAY Cung Phu có Đà La, Hỏa Kỵ, Kình Dương là người quỷ quyệt hại chồng hại con.
31. DƯƠNG HÌNH RIÊU SÁT CUNG PHU, LẠI GIA LINH HỎA VỢ LO GIẾT CHỒNG Cung Phụ có Kình Dương, Hãm Địa tọa thủ gặp Thiên Hinh, Thiên Riêu, Thất Sát lại thêm Linh, Hỏa hội hợp đàn bà là người hung dữ, ghen tuông có thể giết chồng.
32. ĐƯƠNG ĐÀ BỆNH ẤY PHÒNG MÒN, TUẾ ĐÀ VẠ MIỆNG UẤT NGÔN CHIÊU NÀN Cung Tật Ach có Kình Dương, Đà La tất bị bịnh sát mòn gầy yếu có thái Tuế, Đà La thì bị tai họa về miệng tiếng, thị phi.
33. ĐÀ NGỘ KỴ CHẲNG LÀNH CON MẮT KỴ PHÙNG DƯƠNG MỤC TẤT THONG MANH Cung Tật Ach gặp Kình Dương, Đà La, Hỏa Kỵ, tất bị đau mắt có khi mù lòa.
34. ĐÀ KHÔNG LÂM THỦ ĐIỀN TÀI, LUẬN RẰNG SỐ ẤY SINH LAI NGHÈO HÈN Cung Tài Bạch hay Điền Trạch có Đà La gặp Thiên không hay Địa không tất là người nghèo hèn nhưng nếu gặp Tuần Triệt thì lại giàu sang.
35. DƯƠNG NHẬN PHÙNG TUYỆT LINH CHỐN HÃM CÔNG CÙ LAO BÚ MỚM NHƯ KHÔNG Cung Tử Tức có Kình Dương gặp Tuyệt, tất khó nuôi con hay con chết non.   36. ĐỊA KIẾP TRÙNG LÂM HẠNH THIÊN GIẢI NHI KHẢ CỨU Hạn có Đà, Kiếp mà gặp Thiên Giải thì sự xấu xa kia được hòa giải.
37. KÌNH RIÊU HỎA CÁI THAI ĐÀ, VẬN PHÙNG NĂM ẤY ĐẬU HOA PHẢI PHÒNG Hạn gặp Kình, Riêu, Cái, Thai, Đà phải cẩn thận không thì bị bệnh đậu.
38. TỬ HUNG NGỘ QUÝ NƠI THÂN DẬU, ĐẾN PHẬT ĐÀI CẦU ĐẢO MỚI XONG Hạn tới cung Thân, Dậu có tử Vi, Thiên Phủ gặp Kình Đà, Không, Kiếp tất phải làm nhiều điều phước thiện thì tai ương mới qua khỏi.
39. DƯƠNG ĐÀ GIÁP KỴ VI BẠI CỤC Cung Mệnh có Hỏa Kỳ tọa thủ giáp Kình giáp Đà tất Mệnh có Lộc Tồn,Hóa Kỵ đồng cung vì thế nên rất xấu xa người có cách này nếu không nghèo hèn tất phải chết non.
40. GIÁP KÌNH GIÁP ĐÀA VI KHẤT CAI Cung Mệnh xấu xa mờ ám giáp Kính giáp Đà tất phải tha phương cầu thực suốt đời nghèo hèn khổ sở.
41. KÌNH TÙ GIÁP ẤN HÌNH TRƯỢNG NAN ĐAO Cung Mệnh giáp Kình, Liêm, Tướng tất khó tranh được hình ngục tù tội.
42. KÌNH DƯƠNG HỎA LINH OAI QUYỀN XUẤT CHÚNG; ĐỒNG HÀNH THAM VŨ ÁP BIÊN DI Cung Mệnh an tại thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Kình, Hỏa tọa thủ nên có uy quyền hiển hách nếu lại gặp Tham, Vũ đồng cung là người tài giỏi trấn nhậm biên giới khiến quân dịch phải khiếp sợ.
43. MỆNH DƯƠNG ĐÀ GIA KIẾP THỌ GIẢM Cung Mệnh có Kình hay đà tọa thủ nếu gặp Địa kiếp hoặc Kiếp Sát đồng cung tất tuổi thọ bị triết giảm.
44. KÌNH HƯ TUẾ KHÁCH GIA LÂM MÃN TUẾ ĐA PHÙNG TANG SỰ Cung Mệnh có Kình tọa thủ gặp Hư, Tuế, Khách hội hợp nên suốt đời gặp những chuyện phiền lòng ngang trái đàn ông phải khóc vợ, đàn bà phải khóc chồng hoặc phải xa cách cha mẹ, anh em.
45. PHÚC TỌA THIÊN LA ƯU KIẾN SÁT, ĐÀ, KÌNH PHÁ HỎA, TANG, TỬ KIẾP THỊ NHƯỢC SUY CỐT TÁN TÀI HAO; XUẤT NGOẠI VÔ ÂM TỬ LÔ HẠNH LAI NHẬT NGUYỆT CƠ LƯƠNG XƯƠNG TUẾ: HỒNG BẬT DANH BA ĐINH TỬ QUÝ QUYỀN ; BẤT ĐẮC CHUYỂN ĐI Cung Phúc đức an tại Thìn có Kình, Đà, Kiếp, Sát, Địa, Kiếp, Phá, Hỏa, Tang, Tử hội hợp tất hài cốt tiền nhân bị thất lạc  tiền, tài hao hụt trong họ lại có kẻ lưu lạc chết nơi xứ người nhưng nếu được Nhật tọa  thủ Nguyệt chiếu hoặc Cơ, Lương tọa thủ đồng cung Xương, Tuế hội hợp tất con cháu làm nên phát đạt danh tiếng lừng lẫy đời đời vinh hiển.
46. KÌNH ĐÀ TƯƠNG GIÁP MỆNH PHÁ ĐIỀN TRẠCH Ư PHU QUÂN Nữ số cung Mệnh xấu xa mờ ám lại giáp Kinh giáp đà tất phá tan cơ nghiệp nhà chồng.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI – 18

2. DẦN THÂN KHÔNG KIẾP NHI NGỘ QUÝ TINH THĂNG TRẦM VÔ ĐỘ Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Không, Kiếp tọa thủ nếu được sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp thời cuộc đời cũng gặp nhiều bước thăng trầm lúc lên voi lúc xuống chó.
3. TỴ HỢI KIẾP KHÔNG NHI PHÙNG QUYỀN LỘC HOẠNH ĐẠT TUNG HOÀNH Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Kiếp, Không tọa thủ gặp Quyền, Lộc hội hợp là người dụng lược tài giỏi và can đảm lúc xa giá nghênh ngang lúc tay trắng.
4. KIẾP KHÔNG TỴ HỢI ĐỒNG VỊ TẢO ĐẠT CÔNG DANH Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Kiếp, Không tọa thủ đồng cung tất công danh sớm đạt nhưng không bền.
5. SINH SỬ KIẾP KHÔNG DO NHƯ BẠN THIÊN TRIẾT SI Cung Mệnh an tại Dần, Thân Tỵ, Hợi có Kiếp Không hội hợp tất cuộc đời thăng trầm lúc nên như sấm sét lúc xuống như gẫy cánh lưng trời .
6. KIẾP CƠ NGỘ HỎA TẤT NGỘ HỎA TAI Cung Mệnh có Kiếp, Cơ tọa thủ đồng cung gặp Hỏa xung chiêu hay đồng cung tất bị hỏa hoan cháy nhà hay bị phỏng lửa.
7. KIẾP PHÙ KHỐC KHÁCH MẠC NGỘ CỰ DƯƠNG CHUNG THÂN ĐA LỆ Cung Mệnh có Kiếp tọa thủ gặp Phù, Khốc, Khách, Cự, Nhật hội hợp tất suốt đời chuyện ngang trái buồn phiền khổ sở, đàn bà có cách này nếu không khóc chồng thởi phải khóc con.
8. NHAN HỒI YỂU TỬ DO HỮU KIẾP KHÔN ĐÀO HỒNG ĐÀ LINH THỦ MỆNH Thần Nhan Hồi học trò, Đức KhổngTử cung Mệnh có Kiếp, Không, Đào, Hồng, Đà, Linh hội hợp nên phải chết con. Người có cách này tất không thể sống lâu được.
9. TỨ SÁT AN TÀNG Ư VƯỢNG ĐỊA Không, Kiếp, Kình, Đà an nơi Vượng Địa thì yên ổn không phá.
10. KIẾP KHÔNG PHỤC BINH PHÙNG DƯƠNG NHẬN LỘ THƯỢNG KIẾP ĐỒ Cung Mệnh xấu xa mờ ám có Kiếp, Không tọa thủ gặp Phục Binh, Kình Dương hội hợp là phường côn đồ, kẻ cướp.
11. ĐỊA KIẾP CHI ĐAN TÂM PHƯƠNG LẪM Cung Mệnh có Địa Kiếp, Miếu Vượng tọa thủ là người giữ được lòng son dạ sắt gặp nhiều Cát Tinh quần tu tất sau sẽ được vinh hiển công thành danh toại.
12.ĐỊA KIẾP, ĐỊA KHÔNG THÂN MẠO GIAN PHI CHI HẠNH Cung Mệnh có Không, Kiếp, Hãm Địa tọa thủ là người có tính trộm cắp.
13. MỆNH CUNG GẶP KIẾP KHÔNG LÂM THỦ XÁ BÀN CHI NHỮNG LŨ YỂU VONG Cung Mệnh gặp Kiếp, Không, Hãm Địa  tọa thủ thì nghèo hèn nếu không thì phải chết yểu.
14. MỆNH THÂN DÙ CÓ LÂM KHÔNG KIẾP GIA TRIỆT TUẦN CHẲNG KHIẾP TÀI NGUY Cung Mệnh, Thân có Địa Không, Địa Kiếp tọa thủ gặp Tuần, Triệt án ngữ thì không sợ tai nguy.
15. KHÔNG KIẾP HÀ HIỀM TỴ, HỢI, MÃ TƯỚNG ĐỒNG CƯ NHI HỘI KHOA TINH LOẠN THẾ PHÙNG QUÂN CHI CÁCH Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Không, Kiếp tọa thủ gặp Mã, Tướng đồng cung Khoa hội chiếu là người gặp được mình quânb trong thời loạn, lập được nhiều chiến công hiển hách danh tiếng lừng lẫy trong lúc khói lửa binh đao.
16. SINH LAI BẦN TIỆN KIẾP KHÔNG LÂM TÀI PHÚC CHI HƯƠNG Cung Tài Bạch hay Phúc Đức có Kiếp, Không tọa thủ là người nghèo hèn tuy nhiên nếu cung Phúc Đức vô chính diện được Kiếp, Không hoặc Kinh Đà hội hợp tất mộ phần kết phát trong họ nhiều anh hùng hào kiệt nhưng phát được bền.
17. MỆNH CUNG NGỘ KIẾP THAM, LÃNG LÝ HÀNH THUYỀN Cung Mệnh có Địa Kiếp tọa thủ gặp Tham đồng cung nên cuộc đời trôi nổi nay đây mai đó ví như chiếc thuyền bềnh bồng trên mặt nước.
18. MỆNH KHÔNG THÂN KIẾP LẠI  HỘI SONG HAO Ư NHÂN MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU THIỂU HỌC ĐA THÀNH  MẠC NGỘ PHÚC ÂM, HAO TÌNH THÂN MỆNH NIÊN THO NAN CẦU VƯỢNG HƯỞNG Cung Mệnh vô chính diệu có Không tọa thủ cung Thân có Kiếp tọa thủ gặp Song Hạc hội họp là người tài giải học ít hiểu nhiều san sẽ hiểu đạt nhưng nếu gặp Thiên đồng (Phúc): thiên Lương (Am): Phá Quân (Hào Tình) hội hợp Mệnh, Thân tất phải chết non và không được hưởng giàu sang phúc thọ.
19. MỆNH LÝ KHÔNG VONG, KIẾP THỦ THÂN CHUNG NIÊN TẤT THỊ TẮC CƠ BẦN Cung Mệnh có Địa Không tọa thủ cung Thân có Địa Kiếp tọa thủ nếu có giàu sang cũng không được bền hoặc là người ăn ở bần tiện keo kiệt.   20. MỆNH KIẾP THÂN KHÔNG NHI GIAO ĐỒNG NHÂN Ư TUẾ MỆNH LẠC CHÍNH TÌNH, TIỀN ĐỒ ĐA KHỔ NHI  HỮU ÂM DƯƠNG, ĐẾ DIỆU MỆNH THÂN, CHUNG NIÊN PHÚC HỌANH SINH TÀI Cung Mệnh có Chính Tinh LẠc Hãm tọa  thủ gặp Kiếp đồng cung Thân có Không tọa thủ gặp Hồng Loan,Kình Dương hội hợp nên tiền vận phải vất và, nhưng nếu được Nhật, Nguyệt sáng sủa và Tử, Phủ  hội hợp, Mệnh, Thân tất suốt đời được hưởng phúc, giàu sang hơn người.
21. KIẾP KHÔNG LÂM HẠN SỞ VƯƠNG TÁNG ÔI ỐC LỤC CHÂU VONG Sở Bá Vương tử vẫn ở bên Ô Giang, Lục Châu phải gieo mình xuống lần tự tử đều gặp hạn Kiếp, Không.
22. THẠCH SÙNG CỰ PHÚ VẬN PHÙNG ĐỊA KIẾP DĨ VONG GIA Giàu có như Thạch Sùng hạn gặp Địa, Kiếp cũng phải tán gia bại sản.
23. KIẾP KHÔNG HÌNH KỴ ĐẢ DƯƠNG GIAN NAN BỊNH TẬT MỌI ĐƯỜNG LO ÂU Hạn gặp Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Hóa Kỵ, Đà La, Kinh Dương hội hợp tất phải lo lắng vì bệnh tật khó chữa.
24. KIẾP KHÔNG TAN SẠCH RA TRO ĐỀ PHÒNG KẺO PHẢI LỘ ĐỒ NAM KHA Hạn gặp Địa Không, Địa Kiếp nên đề phòng chết đường như Hạn Vũ chết ở Ô Giang.
25. VÂN PHÙNG MÃO DẬU KHẢ PHIỀN GẶP SAO NGUYỆT ĐỨC NẠN LIỀN TAI QUA Hạn đến Cung Mão, Dậu có Kiếp, Đà  tất nhiều ưu phiền lo lắng nhưng nếu gặp Nguyệt, Đức thì tai qua nạn khỏi.
26. KIẾP KHÔNG GIÁP MỆNH PHI YỂU TẮC BẦN. Cung Mệnh giáp Không giáp Kiếp không chết non cũng nghèo hèn.
27. GIÁP KHÔNG GIÁP KIẾP CHỦ BẬN TIỆN Cung Mệnh xấu xa mờ ám giáp Không giáp Kiếp tất là người nghèo hèn suốt đời vất vả lam lũ và không thể quý hiển được.
28. KIẾP KHÔNG GIÁP MỆNH VI BẠI CỤC Cung Mệnh giáp Kiếp, Không nên rất xấu xa mờ ám nhưng Mệnh an tại Hợi, cung Tý có Kiếp tọa thủ cung Tuất có Không tọa thủ tất bị cách giáp Không, Kiếp nên suốt đời nghèo hèn, phải vất vả và bôn ba mới có miếng ăn nếu lại bị Hình, Kỳ xâm phạm tối dộc, Hạn có cách này cũng bị phá sản hoặc hình thương.
29. KIẾP CƠ NGỘ HỎA TẤT NGỘ HỎA TAI Cung Mệnh hay giải Ach có Địa Kiếp, Thiên Cơ tọa thủ gặp Hóa chiếu tất phải đề phòng tai nạn dầu sôi lửa bỏng.
30. ĐỊA KIẾP ĐỊA KHÔNG TỴ HỢI LƯỠNG NGHI Cung Quan Lộc an tại tỵ, Hợi có Không, Kiếp tọa thủ lúc phát thì mạnh như sấm sét.
31. TỬ CUNG KHÔNG KIẾP TRÙNG GIA NUÔI CON KHÔNG MÁT ĐÃ BA BỐN LẦN Cung Tử Tức có Không, Kiếp tọa thủ thì ba bốn lần sinh con đều bỏ, sau mới nuôi được.
32. TỬ CUNG KHÔNG KIẾP TRÙNG GIA BỆNH PHÙNG HUYẾT TÁN THAI BÀO PHÙ HOA Cung Tử Túc có Địa Không, Địa Kiếp tọa thủ tất đẻ con bị băng huyết và có tràng hoa quấn cổ.
33. PHÚC CUNG HÃM NGỘ KIẾP KHÔNG HỌ HÀNG LẮM KẺ HÀNH HUNG Ở NGOÀI. Cung Phúc Đức có Địa Không, Địa Kiếp, Hãm Địa tọa thủ tất trong họ có kẻ xưng hùng xưng bá ở phương xa.
34. ĐẠI KIẾP LÂM PHÚC ĐỨC NHỊ HỮU TAI Cung Phúc Đức có Địa Kiếp tọa thủ tất trong họ có tai ương.
35. KHÔNG KIẾP TẠI PHÚC HƯƠNG THÂN TỘC XUẤT NGOẠI TIÊU LOẠI Cung Phúc Đức có Không, Kiếp tọa thủ trong họ có người đi xa chết.
36. KIẾP KHÔNG AI NẤY KHÁ NGỬA, LÂM VÀO HUYNH ĐỆ ĐƠN SƠ MỘT MÌNH Cung Huynh Đệ có sao Không, Kiếp tọa thủ lúc nào cũng chỉ có một mình.
37. PHU THÊ KHÔNG KIẾP TRÙNG XUNG, TRAI HAI BA ĐỘ MỚI XONG CỬA NHÀ Cung Phu Thê có Không, Kiếp tọa thủ thì phải hai ba đời vợ hay chồng mới thành gia thất.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI – 19

2. LINH HỎA MIẾU VI NHÂN ĐẠI DỞM Cung Mệnh an tại Tỵ, Ngọ có Linh tọa thủ gặp Hóa xung chiếu hay hợp chiếu là người can đảm dũng mãnh có chí khí hiên ngang người tuổi Dần, Mão, Tý, Ngọ có cách này lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp tất làm nên vinh hiển được hưởng giàu sang trọn đời và thường hoạnh phát về võ nghiệp.
3. HỎA LINH PHÁ DƯƠNG THÂN BẠI DIỀN TÀI Ư TỔ NGHIỆP Cung Mệnh, thân có Phá, Hỏa, Linh hội hợp thì bán sạch của cải do cha ông để lại.
4. HỎA LINH NGỘ HÃM THIÊN CƠ HẰN TRONG MỆNH ẤY CÓ TÀ CHỨ KHÔNG. Cung Mệnh có Hỏa, Linh gặp Thiên Cơ, Hãm Địa tọa thủ đồng cung là người ngớ ngẩn như bị ma ám ảnh.
5. LINH HỎA KHẢ TỴ, SỬU, MÙI, VIỆT THAM ƯU NGỘ LAI PHÙNG KIẾP DIỆU ĐAO BINH DỊ TẮC THƯƠNG Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Linh, Hỏa tọa thủ gặp Việt, Tham, Kiếp, Sát hội hợp tất bị thương vì đao kiếm súng ống nếu Điền Trạch có cách này tất mất nhà, mất của phá sản.
6. HỎA LINH TƯƠNG NGỘ DANH CHẤN CHƯ BANG Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Hỏa, Đắc Địa tọa thủ Linh chiếu hay Linh, Đắc Địa tọa thủ, Hóa chiếu hoặc cả hai Đắc Địa tọa thủ đồng cung là người uy dũng anh hùng tiếng tăm lừng lẫy thường hiển đạt về võ nghiệp.
7. HỎA LINH DƯƠNG ĐÀ VỊ CHI TỬ SÁT, ĐƠN PHÙNG CƠ TÚ NHI HỮU DUYÊN Kinh, Đà, Hỏa, Linh là bốn Sát Tinh, nhưng nếu gặp Thiên Cơ đơn thủ một mình lại là người có duyên.
8. HỎA LINH TRÌ MỘC SÁNG SOI LÁNH MÌNH LỬA CHÁY NƯỚC SÔI CHỚ GẦN. Hạn gặp Hỏa Linh, Long Trì, Mộc Dục tất phải coi chừng phỏng lửa hay nước sôi.
9. HỎA LINH NGỘ MÃ OAN GIA, ĐỀ PHÒNG HỎA HOẠN MỚI LÀ KHỎI TAI Hạn có Hỏa Tinh gặp Thiên Mã tất đề phòng cháy nhà.
10. LINH XƯƠNG LA VÕNG HẠN CHÍ ĐẦU HÀ. Hạn đến cung Thìn, Tuất gặp Linh Tinh, Văn Xương hội hợp người tuổi Tân, Nhậm, At nên đề phòng tai nạn sông nước.
11. ÁCH CUNG ÁC SÁT TRÙNG PHÙNG KHÍ ÂM LẠNH LẼO CHẲNG CÙNG KHÍ DƯƠNG Cung Tất Ach bị Lục Sát, kinh, Đà, Không, Kiếp, Hỏa, Linh hội hợp tất khó sống lâu.
12. HỎA TINH LINH TINH CHUYÊN TÁC HỌA, NGỘ KIẾP KHÔNG THIẾN SỬ HỌA TRÙNG PHÙNG Cung Tất Ach có Hỏa, Linh, Không, Kiếp hội hợp tất gặp Thương Sử nên rất xấu xa mờ ám người có cách này suốt đời gặp tai ương, hoạn nạn xảy đến liên miên.  13. LINH PHÙNG SỬ MÃ NHI NGỘ DƯƠNG ĐÀ HỮU TẬT TỨ CHI Cung Tất Ach có Linh, Sử tọa thủ gặp Kinh, Đà hội hợp tất bị cụt tay hay què chân nếu không chân tay phải có tật.
14. HỎA LINH HÂM Ư TỬ TỨC ĐÁO LÃO VÔ NHI KHỐC Cung Tử Tức có Hỏa, Linh  tọa thủ đến già cũng không con.
15. LINH HỎA HÌNH TANG TỐI HIỂM TỬ TỨC HẠNH NGỘ NHẬT NGUYỆT TỊNH MINH NAM TỬ LÃO THÀNH TẤT HỮU Cung Tử Tức gặp Linh, Hỏa, Hình, Tang nhưng nếu được Nhật, Nguyệt sáng sủa hội hợp tất về già mới sinh được con quý.
16. HỎA LẠC TANG MÔN GIA ĐÌNH HÔI LẪN Cung Điền Trạch có Hỏa, Linh gặp Tang Môn tất bị cháy nhà.
17. LINH TINH VIỆT HỎA ĐOÀI BIÊN, TRẠCH TRUNG HƯƠNG HỎA THẤT KIỀN SINH TAI Cung Điền Trạch an tại Dậu có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Việt tọa thủ, tất không được hưởng của hương hỏa để lại mà còn sinh tai họa.
18. HỎA LINH GIÁP MỆNH VI BẠI CỤC Cung Mệnh giáp Hỏa giáp linh nên rất  xấu xa mờ ám thường phải lang thang phiêu bạt suốt đời không được xứng ý toại lòng.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI – 20

2.  TÝ NGỌ KHỐC HƯ TỊNH THỦ NHẤT THẾ XƯNG HÙNG Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ có Khốc , Hư tọa thủ là người anh hùng
3.  HƯ KÌNH TUẾ KHÁCH GIA LÂM: MÃN THẾ ĐA PHÙNG TANG SỰ Cung Mệnh , Thân hay Phu Thê gặp Hư , Kình , Kinh , Tuế, Khách hội hợp đàn bà suốt đời mang hận vì tình buồn rầu khi lấy chồng phải cưới chay tang hoặc phải góa bụa cô đơn
4.  CHU MẢI THẦN TIỀN BẦN HẬU PHÚ, DO HỮU KHỐC HƯ CHÍNH HƯỚNG Chu Mái Thần cung Mệnh an tại Ngọ có Khốc, Hư tọa thủ nên thiếu thời nghèo khổ về sau được giàu sang vinh hiển.
5.  KHỐC KHÁCH KIẾP PHÙ MẠC NGỘ CỰ DƯƠNG CHUNG THÂN ĐA LỆ Cung Mệnh có Khốc, Khách, Kiếp, Sát, Bệnh Phù tọa thủ gặp Cư, Kinh hội hợp tất suốt đời gặp những chuyện phiền lòng đàn bà có cách này phải khổ vì chồng vì con và thường gặp những tang thương xảy đến trong đời.
6.  NỮ MỆNH THIÊN KHỐC THIÊN HƯ  TÁO BẠO Nữ Mệnh có Khốc, Hư tọa thủ là người gan dạ, táo bạo.
7.  KHỐC HƯ NGỘ HÃM MẠC ĐÀM: QUÝ PHÙNG KHÔNG SỨ AI LÀM CHO NÊN Cung Mệnh có Khốc tọa thủ Hãm Địa thì xấu không bàn đến có Khôi, Việt mà gặp Thiên, Địa Không hội hợp hay Tuần, Triết án ngữ thì chẳng được việc gì.
8.  KHỐC HƯ TANG MÃ CHẲNG LÀNH,  HẠI NGƯỜI HẠI CỦA DỄ SINH LO LƯỜNG Hạn gặp Khốc, Hư, Tang, Mã là hạn hung, hại người hại của.
9.  KHỐC KÌNH HÌNH HỔ TÂN QUÝ HẠN PHÙNG, TỬ NGHIỆP MỆNH CHUNG KHOA LƯƠNG VỊ GIẢI Hạn gặp Khốc, Kình, Hình, Hổ là người  tuổi Tân, Quý tất phải chết nếu được Khoa, Lương hội hợp có thể cứu giải.
10. KHỐC HƯ LẠI GẶP DƯỠNG THẦN: SINH NHIỀU NUÔI ÍT GIAN TRUÂN XIẾT BAO Cung Tử tức có Khốc, Hư tọa thủ lại gặp Dưỡng và Cô Thần tất sinh nhiều nuôi ít rất vất vả về con cái.
11. KHỐC HƯ CƯ TÝ NGỌ VỊ; QUAN CUNG LẠI NHẬP TIẾNG THỊ GẦN XA Cung Quan Lộc an tại Ngọ, Tỵ gặp Khốc, Hư tọa thủ tất có tiếng tăm lừng lẫy.
12. KHỐC HƯ PHÙNG TANG HỎA TẠI PHỐI CUNG, PHU QUÂN LƯỠNG MỤC BẤT MINH Cung Phu Thê có Khốc, Tang, Hỏa tọa thủ tất người chồng bị mù lòa hay có tật ở mắt nếu không tất phải góa sớm.

bài viết gần đây
xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0853989686
Liên hệ